Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

NVVC | Introductie: casuïstiek van patiënt met cardiovasculair risico, hoog LDL en chronisch en perifeer vaatlijden

11 april 2019 - Prof. dr. Wouter Jukema

Om de mogelijke impact van de resultaten van recente grote klinische studies op CV risicomanagement (CVRM) in de dagelijkse praktijk te concretiseren, presenteerde prof. dr. Wouter Jukema een casus van een complexe hoogrisicopatiënt. Tijdens dit lunchsymposium diende deze casus als uitgangspunt om nieuwe inzichten over CV risicoverlaging en behandelopties te bespreken.

Globaal is patiënt (69) bekend met chronisch en perifeer vaatlijden, heeft hij twee NSTEMI events en recent een STEMI doorgemaakt, en heeft hij angina pectoris klasse II. Hij werd behandeld met afwisselend verschillende statineregimes voor verhoogd LDL-c, neemt metformine en gliclazide voor te hoog HbA1c en ascal werd na verloop van tijd vervangen door clopidogrel. Door het optreden van de STEMI werd duidelijk dat patiënt bleef terugkomen in het ziekenhuis, dus de vraag is hoe zijn risicoprofiel verbeterd kan worden.

Recente studies kunnen helpen bij het beantwoorden van deze vraag. De resultaten van zowel de FOURIER [1] als de COMPASS [2] studie in patiënten met perifeer vaatlijden waren erg positief. Deze patiënten hebben een zeer hoog CV risico. PCSK9-remming in de FOURIER studie verlaagde dit risico, en met beide in deze studies geëvalueerde behandelregimes werden amputaties voorkomen. Dr. Fabrice Martens en dr. Marco Alings gingen vervolgens dieper in op de lessen die geleerd kunnen worden uit respectievelijk recente lipiden- en niet-vitamine K orale antistolling (NOAC-) trials.

Referenties

Toon referenties

Faculty

Prof. dr. Wouter Jukema – cardioloog, LUMC, Leiden

Download de meeting impression van het NVVC Voorjaarssymposium hier

Deel deze pagina met collega's en vrienden: