Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Nieuwe ESC/EASD diabetesrichtlijn ziet metformine niet meer als eerste keus therapie

Nieuws - 3 sep. 2019

Een van de vijf nieuwe ESC richtlijnen die dit jaar op het ESC congres zijn gepresenteerd is de 2019 ESC richtlijn over diabetes, pre-diabetes en cardiovasculaire ziekte, ontwikkeld in samenwerking met de EASD. Sinds de publicatie van de vorige versie in 2013 is veel nieuw bewijs beschikbaar gekomen, met gevolgen voor de dagelijkse klinische praktijk. De belangrijkste nieuwe inzichten zijn het gevolg van een aantal CV veiligheidsstudies voor type 2 diabetes (T2DM) behandelingen. Alle hebben CV veiligheid gerapporteerd, maar enkele hebben ook, voor het eerst in het diabetesveld, duidelijk bewijs geleverd voor een CV voordeel. Dit betreft SGLT2-remmers en GLP-1 receptoragonisten (GLP-1RA's).

Op andere vlakken, en wereldwijd beschouwd, is weinig veranderd. De prevalentie van DM wereldwijd blijft toenemen, oplopend tot 10% van de populatie in landen als China en India, die nu een westerse leefstijl aannemen. De combinatie van de stijgende prevalentie met de nieuwe behandelkansen, vormt de aanleiding van een update van de eerdere guidelines.

Hier lichten we enkele nieuwe aanbevelingen uit:

Voor alle nieuwe aanbevelingen verwijzen we naar de volledige richtlijnen (zie link hieronder).

- Onze rapportage is gebaseerd op tijdens het ESC congres verstrekte informatie -

De ESC/EASD guidelines zijn gelijktijdig gepubliceerd in Eur Heart J

Deel deze pagina met collega's en vrienden: