Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Orale kaliumbinder maakt gebruik van spironolacton mogelijk in patiënten met resistente hypertensie en CKD

Patiromer versus placebo to enable spironolactone use in patients with resistant hypertension and chronic kidney disease (AMBER): a phase 2, randomised, double-blind, placebo-controlled trial

Literatuur - Agarwal R, Rossignol P, Romero A et al., - The Lancet 2019. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32135-X

Introductie en methoden

Het belangrijkste mechanisme onderliggend aan resistente hypertensie is mogelijk excessieve natriumretentie [1]. Dit kan verklaren waarom chronische nierziekte (CKD) vaak gepaard gaat met resistente hypertensie. Diverse studies hebben gesuggereerd dat patiënten met CKD een ongeveer drievoudige prevalentie van resistente hypertensie laten zien dan de algemene bevolking of mensen zonder CKD [2,3]. Behandelresistente hypertensie is geassocieerd met hoger risico op CV events en eindstadium nierziekte [2], wat de noodzaak voor behandeling van deze conditie onderstreept.

De PATHWAY-2 studie toonde aan dat aanvullende therapie met spironolacton effectiever was in het verlagen van de bloeddruk in resistente hypertensie dan bisoprolol, doxazosin of placebo [4], consistent met dat resistente hypertensie een natriumretentie-staat is. Studies die spironolacton evalueerden excludeerden doorgaans patiënten met gevorderd CKD in verband met het risico op hyperkalemie.

Er zijn orale K+-bindende middelen beschikbaar, zoals patiromeer. Dit is een natriumloze, niet-geabsorbeerde, kaliumbindende polymeer die serum K+ kan verlagen in patiënten met hyperkalemie [5,6]. In patiënten met hartfalen maakte patiromeergebruik spironolactongebruik mogelijk en voorkwam het hyperkalemie in diegenen met eGFR <60 mL/min/1.73m² of een geschiedenis van hyperkalemie die leidde tot stoppen met RAAS-remmende medicatie.

Deze data hebben geleid tot het opzetten van een gerandomiseerde, gecontroleerde studie om het gbruik van patiromeer als aanvullende therapie bij sprionolacon te evalueren in patiënten met resistente hypertensie en CKD. Deze fase 2 studie, de AMBER trial [7], testte de veiligheid en effectiviteit van patiromeer eenmaal daags gedurende 12 weken om aanhoudend gebruik van spironolacton mogelijk te maken in patiënten met resistente hypertensie en CKD. 295 Patiënten werden gerecruteerd in 62 poliklinieken, met eGFR tussen 25 en 45 mL/min/1.73m², serum K+ tussen 4.3 en 5.1 mmol/L en resistente hypertensie. De studie bestond uit een run-infase van maximaal 4 weken, een 12-weken lange dubbelblinde behandelperiode (wekelijkse bezoeken in week 1-4 en daarna tweewekelijks) en een follow-upbezoek twee weken na het 12-weken bezoek of vroegtijdig stoppen. Therapietrouw voor spironolacton werd bepaald in plasma in week 1, 4, 8 en 12.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze data van de fase 2 AMBER trial laten zien dat gebruik van de K+ binder patiromeer het mogelijk maakt om langer spironolacton te gebruiken in patiënten met ongecontroleerde resistente hypertensie en gevorderd CKD. Dit effect ging gepaard met minder mensen die hyperkalemie ontwikkelden en minder stoppen met spironolacton als gevolg van hyperkalemie. Een vertraging in de tijd tot hyperkalemie werd gezien in diegenen die ook patiromeer kregen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op The Lancet

Deel deze pagina met collega's en vrienden: