Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ACC Expert Consensus beslisboom voor management van patiënten opgenomen met HF

Nieuws - 1 okt. 2019

2019 ACC Expert Consensus Decision Pathway on Risk Assessment, Management, and Clinical Trajectory of Patients Hospitalized With Heart Failure

A Report of the American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee

Een commissie van de American College of Cardiology (ACC) heeft een Expert Consensus Decision Pathway (ECDPs) gepubliceerd over risicoschatting, management en klinische trajecten van patiënten die zijn opgenomen met hartfalen (HF).

De ACC ontwikkelt geïntegreerde ‘solution sets’; groepen van nauw gerelateerde activiteiten, beleid, mobiele applicaties, beslishulpen en andere tools die nodig zijn om zorg te veranderen en/of hartgezondheid te verbeteren. Met deze informatiebronnen beogen ze ‘in actie om te zetten kennis’ beschikbaar te maken en gemakkelijk te implementeren. Solution sets behandelen belangrijke vragen waar zorgteams tegen aanlopen en ze proberen praktische sturing te geven die kan worden toegepast in het zorgsysteem.

ECDPs zijn een belangrijke component van solution sets. Meer dan dat ze een enkel goed antwoord geven, stimuleren ze artsen om vragen te stellen en belangrijke factoren te overwegen als ze een behandelplan opstellen voor hun patiënten.

Deze ECDP richt zicht op patiënten gehospitaliseerd voor HF en vult bestaande gereedschappen voor poliklinische tools aan. Aanbevelingen betreffen management van de eerste spoedopname tot aan het eerste bezoek na ontslag. Het primaire doel van het document is om patiëntenzorg te optimaliseren en uitkomsten te verbeteren, meer dan het verminderen van opnameduur en heropname.

Het document hoopt dat artsen het korte- en langetermijnperspectief voor hun patiënten met HF overwegen, om behandelingen te bieden die symptomen verminderen en uitkomsten optimaliseren. Bovendien stimuleert het dat deze plannen goed worden gecommuniceerd naar de zorgverleners na ontslag en om patiënten te betrekken bij gedeelde besluitvorming en om een actieve deelnemer te worden in hun zorg.

Behalve voor specifieke situaties, maakte de commissie geen onderscheid in HF op basis van ejectiefractie (EF), omdat de doelen van decongestie en het belang van het overwegen van comorbiditeiten en factoren die therapietrouw beïnvloeden gelden voor zowel HFrEF als HFpEF.

Het document is gestructureerd rondom 5 ‘knopen’: Opname, traject-check, overgang naar orale therapie, ontslag en eerste follow-upbezoek. Dit zijn geen duidelijk afgescheiden stadia, maar ze gaan in elkaar over, en hun timing varieert per patiënt. Over het algemeen gaan de algoritmes uit van dat een multidisciplinaire benadering ideaal is, waaronder input vanuit de apotheek, sociaal werk, psychiatrie, fysieke therapie en voeding.

Vind het ACC Expert Consensus Decision pathway online op JACC

Deel deze pagina met collega's en vrienden: