Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Niet alleen afvallen, maar ook op lager gewicht blijven is belangrijk voor een goed CV risicoprofiel

Change in Cardiometabolic Risk Factors Associated With Magnitude of Weight Regain 3 Years After a 1‐Year Intensive Lifestyle Intervention in Type 2 Diabetes Mellitus: The Look AHEAD Trial

Literatuur - Berger SE, Huggins GS, McCaffery JM, et al., - J Am Heart Assoc. 2019;8:e010951. https://doi.org/10.1161/JAHA.118.010951

Introductie en methoden

Leefstijninterventies kunnen resulteren in aanzienlijk gewichtsverlies en gezondheidsvoordelen op korte termijn [1,2], maar het is moeilijk voor patiënten om de gewichtsreductie te behouden [3,4]. Wanneer gewichtsverlies is behouden, is dit gunstig ten aanzien van de ontwikkeling van type 2 diabetes (T2DM) [1] en om gunstige cardiometabole factoren te behouden [5,6]. Weer aankomen, daarentegen, is geassocieerd met verlies van de cardiometabole voordelen die in verband staan met afvallen [6,7]/

Vergelijkingen van individuen met succesvol behoud van gewichtsreductie (maintainers) en individuen die weer aankomen in gewicht (regainers) zijn schaars. Dit heeft te maken met het feit dat verschillende methoden gebruikt worden om succesvol behoud van gewichtsreductie te definiëren. Bovendien zijn verschillende afkapwaarden gebruikt om maintainers te onderscheiden van regainers.

Deze studie gebruikte data van de Look AHEAD (Action for Health in Diabetes) trial [8], om het verschil te onderzoeken tussen maintainers en regainers in verandering van cardiometabole risicofactoren van jaar 1 tot 4, na de intensieve leefstijlinterventie, die gericht was op ~7% gewichtsverlies. Na het jaar intensieve leefstijlinterventie volgde een 3-jarige onderhoudsfase. Deze analyses werden uitgevoerd in deelnemers in de intensieve leefstijlinterventiegroep, die ≥3% van hun initiële lichaamsgewicht kwijt raakten, en die follow-updata hadden tot het eind van jaar 4 (n=1791), zonder diegenen die niacine of fibraten namen (n=230, uitkomend op 1561). Deze studie gebruikte vijf afkapwaarden voor %gewichtsverlies, die werden gebruikt om de deelnemers in te delen in maintainers en regainers (van 0% weer aankomen tot 100%, in stappen van 25%). De effecten op cardiometabole risicofactoren werden geanalyseerd, namelijk HDL-c en triglyceriden (TG) niveaus, systolische en diastolische BP (SBP en DBP), tailleomtrek (WC), nuchtere glucose (FG) en hbA1c. De studie beoogde een afkapwaarde te vinden waarmee maintainers van regainers onderscheiden kunnen worden, met maximaal risicoverschil tussen de groepen.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze studie toont dat over het algemeen, drie jaar na geïncludeerd te zijn in een intensieve leefstijlinterventie en te zijn afgevallen, dat mensen met T2DM die op het lagere gewicht kunnen blijven, een beter cardiometabool risicofactorprofiel hebben dan diegenen die weer aankomen. Er werd geen afkapwaarde van een bepaald gewicht weer aankomen gevonden dat het cardiometabole risicoverschil maximaliseerde tussen gewicht-maintainers en regainers, om onderscheid te kunnen maken tussen de twee groepen. Verschillende relaties werden gezien afhankelijk van de risicofactor, sekse en mate van initieel gewichtsverlies. Het succesvol behouden van het grootste deel van het gewichtsverlies (75%) was geassocieerd met stabiliteit of verbetering van alle risicofactoren.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Heart Assoc.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: