Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Orale dosis van colchicine voorafgaand aan PCI voorkomt een toename van inflammatoire biomarkers in acuut letsel

Nieuws - 18 nov. 2019

Effects of Acute Colchicine Administration Prior to Percutaneous Coronary Intervention: The COLCHICINE-PCI Randomized Trial

Gepresenteerd tijdens de AHA Scientific Sessions 2019 door Binita Shah (VA New York Harbor Healthcare System, Manhattan Campus, NYU School of Medicine New York, NY, VS).

Introductie en methoden

Colchicine wordt geëxtraheerd uit een bloem en wordt gebruikt in de geneeskunde voor zijn eigenschappen om chemotaxis van neutrofielen en activiteit in respons op vasculair letsel te remmen. Het remt inflammasome signalering en vermindert de productie van actief IL-1β, en ook neutrofiel-plaatjes interactie en aggregatie. De huidige indicatie is voor jicht, aangezien de standaardtherapie voor jichtaanvallen (1.2 mg PO gevolgd door 0.6 mg PO toegediend over een uur) een snelle aanvang geeft van anti-ontstekingsreacties.

Dat is de rationale voor het testen van de hypothese dat een acute, orale administratie van 1.8 mg colchicine voorafgaand aan PCI biomarkers van PCI-gerelateerde ontsteking en myocardletsel vermindert vergeleken met een placebo. De COLCHICINE-PCI onderzocht dit in volwassenen met verdacht ischemische hartziekte of acuut coronair syndroom en die zijn doorverwezen voor een klinisch geïndiceerd coronair angiogram met mogelijk PCI. Patiënten kregen 1.2 mg colchicine en een uur later 0.6 mg, of gematchte placebo’s, 1-2 uur voor katheterisatie.

Inflammatoire biomarkers werden gemeten 1 uur post-PCI, 6-8 uur en 22-24 uur post-PCI. Troponine werd gemeten 6-8 uur en 22-24 uur post-PCI. Klinische beoordeling voor MACE werd gedaan na 30 dagen follow-up. De patiënten zullen tot 5 jaar gevolgd worden. Het primaire eindpunt was PCI-gerelateerd myocardletsel. Van de inflammatoire biomarker substudie-eindpunten, was het primaire eindpunt het verschil tussen de groepen in de verandering in plasma IL-6 concentratie van baseline tot 1 uur post-PCI.

714 Patiënten werden gerandomiseerd, waarvan 206 patiënten werden gerandomiseerd naar colchicine die PCI ondergingen in de colchicinegroep en 194 in de placebogroep.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze onderzoeker-geïnitieerde, prospectieve gerandomiseerde, dubbelblinde studie in één kliniek is de eerste studie die de effecten van een acute toediening van colchicine vs. placebo voorafgaand aan de procedure heeft onderzocht op markers van myocardletsel en ontsteking in patiënten die PCI ondergingen. In vergelijking met placebo gaf de op korte termijn toegediende colchicine voorafgaand aan de procedure geen reductie in PCI-gerelateerd myocardletsel of MACE na 30 dagen. Het verzwakte wel de PCI-gerelateerde toename van IL-6 en hsCRP concentratie 24 uur post-PCI.

Dit is de eerste studie die aantoont dat een orale toediening van colchicine de toename van inflammatoire biomarkers in acuut letsel verhindert.

Een limitatie van de studie is dat er voornamelijk mannen deelnamen aan de studie, aangezien de studie uitgevoerd werd met gebruik van het Veteran’s Affair system. Dit limiteert de interpretatie van de resultaten voor vrouwen die PCI ondergaan.

- Onze verslaglegging is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens de AHA Scientific Sessions 2019 -

Deel deze pagina met collega's en vrienden: