Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Impressie | CHANGE in cardiology

28 november 2019 - Dr. Marcel Daniëls

Dr. Marcel Daniëls sprak als voorzitter van de federatie medisch specialisten (FMS), als cardioloog en als Nederlands burger over de veranderingen in de cardiologie. Veranderingen in therapieën, diagnostiek en onderzoek zijn gaande, alle met als doel het vak vooruit te brengen. De realiteit is dat medisch specialisten de manier van werken niet volledig naar eigen inzicht kunnen vormgeven, omdat veel grote organisaties meebepalen hoe specialistische zorg geleverd zou moeten worden. De overheid, het zorginstituut, zorgverzekeraars, inspectie en autoriteit persoonsgegevens oefenen invloed uit op het medisch specialistische werkveld.

Daniels noemde twee manieren hoe medisch specialisten hier het beste mee kunnen omgaan. In de eerste plaats door na te denken over wat ze doen. Daniels verwees naar de eed van Hippocrates waarin artsen beloven geen schade te doen, het belang van de patiënt voorop te stellen, de verantwoordelijkheid voor de samenleving te kennen en de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg te bevorderen. Dit houdt ook in: geen onnodige ingrepen verrichten (zoals opgesteld in de verstandige keuzes binnen de cardiologie) en medeverantwoordelijkheid nemen over hoe het Nederlandse zorgbudget besteed wordt. Ten tweede is het van belang dat medisch specialisten zich verenigen en met één stem spreken. De FMS, die 22.000 medisch specialisten en 32 wetenschappelijke verenigingen vertegenwoordigt, speelt hierin een belangrijke rol. Door te verenigen, kunnen werkwijzen die volgens het medisch specialistische werkveld goed zijn voor de gezondheidszorg in Nederland, vertaald worden naar de politiek. Via deze weg kan ook het belang van onderzoek op de politieke agenda worden gezet.

Bekijk de video

Deel deze pagina met collega's en vrienden: