Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Impressie | U-Prevent: A tool for estimating personalized risk and treatment effects?

28 november 2019 - Dr. Jannick Dorresteijn, internist, Rijnstate Arnhem

Dr. Jannick Dorresteijn presenteerde de beslisondersteunende toepassing U-Prevent. U-Prevent is een gratis en vrij toegankelijke interactieve calculator om het individuele CV risico en behandeleffect voor een specifieke patiënt in te schatten.

Individuele afweging van risico’s en behandeleffecten is complex. Er zijn verschillen in de mate waarin patiënten baat hebben bij een therapie. Naast het verschil in effectiviteit van medicatie bij patiënten moeten ook de hoogte van het individuele CVD risico, het type risico en concurrerende risico’s worden meegenomen in de inschatting van individueel risico en behandelvoordeel. Hierdoor is het lastig om groepseffecten, zoals gevonden in gerandomiseerde klinische trials, te vertalen naar te verwachten effecten in individuele patiënten.

Er zijn intussen veel verschillende soorten behandelingen en medicaties in allerlei doseringen beschikbaar en deze lijst blijft groeien door snel opeenvolgende wetenschappelijke ontwikkelingen. Bij elke patiënt dient een individuele afweging gemaakt te worden tussen het behandeleffect en de kosten en bijwerkingen voor het gewenste resultaat voor de patiënt.

Met U-Prevent kunnen het lifetime-risico en individuele behandeleffecten geschat worden op een manier die goed uit te leggen is aan de patiënt. Met lifetime-risico en behandeleffect uit klinische trials (hazard ratio’s) wordt een individueel lifetime-behandeleffect berekend [16]. U-Prevent voorspelt het aantal gewonnen ziektevrije jaren, wanneer gekozen wordt voor een bepaald type medicatie of leefstijlverandering. De interactieve website is bedoeld voor alle zorgverleners van CV patiënten en kan het gesprek en gedeelde besluitvorming over de behandeling vergemakkelijken.

Referenties

Toon referenties

Deel deze pagina met collega's en vrienden: