Cardiovasculaire Geneeskunde.nl
NOAC behandeling verlaagt MACE en MALE bij PAD patiënten die revascularisatie ondergaan

NOAC behandeling verlaagt MACE en MALE bij PAD patiënten die revascularisatie ondergaan

Nieuws - 30 mrt. 2020

The VOYAGER PAD (Vascular Outcomes Study of ASA Along with Rivaroxaban in Endovascular or Surgical Limb Revascularizations for Peripheral Artery Disease) Trial

Gepresenteerd op ACC.20 door Marc P. Bonaca (Aurora, CO, VS)

Introductie en methoden

Patiënten met perifeer vaatlijden (PAD) ontwikkelen vaak symptomen in de ledematen, die worden behandeld met revascularisatie. Echter na revascularisatie kan er acute ischemie in de ledematen ontstaan, die geassocieerd is met lange ziekenhuisopnames en hoge incidenties van amputatie, invaliditeit en sterfte. Medische therapie voor preventie van majeure nadelige CV events (MACE) en majeure nadelige ledematen events (MALE) na revascularisatie is niet gedefinieerd en klasse I aanbevelingen voor medische therapie bestaan niet. De COMPASS trial liet zien dat lage dosis rivaroxaban het risico op MACE en MALE verlaagt bij patiënten met chronische stabiele PAD in vergelijking met alleen aspirine.

De VOYAGER PAD (Vascular Outcomes Study of ASA Together with Rivaroxaban in Endovascular or Surgical Limb Revascularization for PAD) trial testte of lage dosis rivaroxaban de primaire effectieve uitkomstmaat bij PAD-patiënten verlaagde, gedefinieerd als een combinatie van acute ischemie van de ledematen, grote amputatie door vasculaire oorzaken, myocardinfarct , ischemische beroerte of overlijden door CV oorzaken. Ook werd de veiligheid van rivaroxaban beoordeeld door het bepalen van TIMI bloedingen. Geïncludeerd waren 6564 patiënten (leeftijd ≥50 jaar) met PAD van de onderste ledematen die acute perifere revascularisatie ondergingen voor ischemie. Patiënten werden gerandomiseerd naar tweemaal daagse inname van 2,5 mg rivaroxaban (n=3286) of placebo (n=3278), in aanvulling op behandeling met aspirine. De mediane follow-up was 28 maanden.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Tweemaal daagse behandeling met 2.5 mg rivaroxaban plus aspirine verlaagde het risico op de combinatie van acute ischemie van de ledematen, grote amputatie voor vasculaire oorzaken, myocardinfarct, ischemische beroerte of overlijden door CV oorzaken bij PAD-patiënten die revascularisatie van de onderste ledematen hadden ondergaan in vergelijking met alleen aspirine. TIMI-bloedingen waren numeriek verhoogd in de rivaroxaban groep en de incidentie van ernstige ISTH-bloedingen was significant hoger na behandeling met rivaroxaban, maar fatale en ICH bloedingen waren niet verhoogd.

- Onze verslaglegging is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens de ACC.20–

De resultaten zijn tegelijkertijd gepubliceerd in NEJM Bekijk de video over deze studie

Deel deze pagina met collega's en vrienden: