Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

LDL-c verlaging met PCSK9i niet geassocieerd met veranderingen in cognitieve functies

Cognition After Lowering LDL-Cholesterol With Evolocumab

Literatuur - Gencer B, Mach F, Guo J et al., - J Am Coll Cardiol. 2020. doi: 10.1016/j.jacc.2020.03.039

Introductie en methoden

De FOURIER trial liet zien dat evolocumab, in aanvulling op een statine, beroertes verminderde zonder invloed te hebben op neurocognitieve nadelige events (1,2). De neurocognitieve functie van 1204 patiënten uit de FOURIER trial werd vervolgens onderzocht in de EBBINGHAUS trial (Evaluation PCSK9 Binding Antibody Influence on Cognitive Health in High Cardiovascular Risk Subject) [3]. De EBBINGHAUS trial gebruikte formele seriële objectieve cognitieve tests in de domeinen van uitvoerende en geheugenfuncties en toonde geen veranderingen in cognitieve prestaties tussen evolocumab en placebo tijdens een gemiddelde behandelingsperiode van 19 maanden. Deze studie onderzocht de door de patiënt gerapporteerde cognitieve functie bij 22,655 deelnemers uit het FOURIER cohort met behulp van een vragenlijst.

De FOURIER trial was een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie waarbij 27,564 patiënten met atherosclerotische CVD met een verhoogd CV risico werden geïncludeerd. Patiënten hadden een LDL-c ≥70 mg/dl of non-HDL-c ≥100 mg/dl terwijl zij optimale statinetherapie ontvingen, met of zonder ezetimibe. Patiënten werden gerandomiseerd in een verhouding van 1:1 naar behandeling met ofwel evolocumab (140 mg elke 2 weken of 420 mg elke maand, subcutaan) of gematchte placebo. Het primaire eindpunt van de huidige analyse was door de patiënt gerapporteerde cognitie, gemeten tijdens het laatste bezoek met behulp van een verkorte vragenlijst van 23 items met uitvoerende en geheugendomein subschalen van de Everyday Cognition (ECog) -schaal. 22,655 patiënten (11,292 gerandomiseerd naar placebo en 11,363 gerandomiseerd naar evolocumab, 82,3% van de totale FOURIER-studie) beoordeelden hun vermogen om taken uit te voeren in het geheugendomein of de uitvoerende functie aan het einde van de studie in vergelijking met de start van de studie. De uitvoerende functie was verdeeld in planning, organisatie en verdeelde aandacht. De mediane follow-upperiode was 2.2 jaar.

Gerapporteerde cognitieve functiescores werden vergeleken in de evolocumab- vs. placebogroep en tussen vooraf gespecificeerde subgroepen van bereikte LDL-c niveaus in week 4, ongeacht de behandeling (<20, 20 tot 50, 50 tot<70, 70 tot <100, en ≥100 mg/dl).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze studie toonde aan dat toevoeging van evolocumab aan maximaal getolereerde statinetherapie geen significante invloed had op de door de patiënt gerapporteerde cognitieve functie, vergeleken met placebo. Bovendien werd er geen associatie gevonden tussen bereikte LDL-c na 4 weken en cognitieve functie na een gemiddelde behandelperiode van 2.2 jaar.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: