Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Impressie | Het Nationaal Preventieakkoord

31 januari 2020 - Koen Berkenbosch

Koen Berkenbosch gaf een inkijk in hoe het Nationaal Preventieakkoord [37] tot stand is gekomen en hoe dit verder uitgewerkt zal worden.

Drie hoofdthema’s in het preventieakkoord zijn roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aangezien ze veel gezondheidsverlies veroorzaken en leiden tot een hoge ziektelast. Per thema benoemde Berkenbosch de ambities en maatregelen in het akkoord.

Roken

De doelen in het preventieakkoord zijn dat in 2040 geen enkel kind begint met roken, geen enkele zwangere vrouw rookt en minder dan 5% van de volwassenen rookt. Dat zijn de doelen die in het preventieakkoord geformuleerd zijn. Maatregelen die hiertoe moeten bijdragen zijn o.a. dat alle zorgprofessionals mensen actief gaan helpen om te stoppen met roken. Hier worden op dit moment programma’s voor ontwikkeld. Het eigen risico voor behandeling en medicatie om te stoppen met roken is vervallen. Roken wordt duurder en is niet meer zichtbaar in winkelaanbod.

Overgewicht

Het doel is dat er in 2040 minder mensen overgewicht en obesitas hebben. Deze daling van mensen met overgewicht moet in 2040 uitkomen op het niveau van 22 jaar geleden. Heel veel factoren spelen een rol bij het ontstaan en in stand houden van overgewicht. Er moeten dus veel factoren worden aangepakt om een effect te zien. Er zijn 5 pijlers geformuleerd die moeten bijdragen aan dit doel.

1. Gezonde voeding en eetomgeving. De schijf van vijf is de basis van het beleid. In Nederland komen 1000 watertappunten op schoolpleinen. Bovendien moet gezonde voeding op scholen, in sportkantines en bij tankstations de norm worden. De gezonde keuze moet de makkelijke keuze worden.

2. Productverbetering en voedselkeuzelogo. Voor voorbewerkte producten worden criteria gesteld voor zout-, verzadigd vet- en suikergehalte. Er wordt ook gekeken naar het energiegehalte en de portiegrootte van producten. De Nutri-Score zal geïntroduceerd worden wat de keuze voor de gezondste variant van een product moet vergemakkelijken. Momenteel wordt nog onderzocht hoe de Nutri-Score het beste kan aansluiten op de Nederlandse voedingsadviezen.

3. Gezond voedingsaanbod in ziekenhuizen. In 2025 is voor patiënten, personeel en bezoekers het voedselaanbod gezond in 50% van de ziekenhuizen. Uiterlijk in 2030 is het voedselaanbod in alle ziekenhuizen gezond.

4. Sport en bewegen en gezonde omgeving. Overgewicht en obesitas hebben een verband met zowel fysieke als de sociale omgeving. Er komen afspraken over een passend aanbod van sport- en beweegaanbieders. Mensen moeten op een gezonde manier naar school en naar het werk kunnen. Wijken moeten een gezonde omgeving gaan vormen. Dit vraagt om een integrale lokale en wijkgerichte aanpak zodat kinderen en jongeren in een gezonde omgeving opgroeien. Op scholen en kinderopvang moet een gezonde leefstijl orde van de dag zijn.

5. Preventie in de zorg. In het curriculum bij geneeskunde- en verpleegkunde-opleidingen komt extra aandacht voor voeding, beweging, ontspanning, brede blik bij achterliggende problematiek bij obesitas en samenwerking in de zorgketen. Tevens is sinds 1 januari 2019 gecombineerde leefstijlinterventie opgenomen in de basisverzekering. Een model voor ketenaanpak voor overgewicht bij jongeren is al ontwikkeld en er wordt gewerkt aan een ketenaanpak voor volwassenen met overgewicht en obesitas.

Alcohol

Het doel binnen het thema alcohol is dat Nix18 (geen alcohol onder de 18 jaar) in 2040 de norm is. Mensen moeten zich bewuster zijn van hun drinkgedrag en gevolgen van alcohol op de gezondheid. Het moet bovendien minder vanzelfsprekend worden dat alcohol “erbij hoort”. Prijsaanbiedingen van alcohol worden beperkt en via afspraken met producenten moet er minder alcoholreclame komen.

Referenties

Toon referenties

Bekijk de video

Deel deze pagina met collega's en vrienden: