Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SGLT2i verlaagt risico op nierfalen, CV sterfte of HF ziekenhuisopname en sterfte door alle oorzaken in CKD

Nieuws - 30 aug. 2020

Dapagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease DAPA-CKD

Gepresenteerd op het ESC congres 2020 door: Prof. dr. Hiddo Heerspink, Groningen, Nederland

Introductie en methoden

Patiënten met chronische nierziekte (CKD) hebben een hoog risico op nadelige nier- en CV uitkomsten. De DAPA-CKD trial onderzocht het effect van SGLT2-remmer dapagliflozine, vergeleken met placebo, op het risico op nier- en CV events bij CKD patiënten, met of zonder T2DM.

In totaal werden er 4304 patiënten (≥18 jaar) uit 286 centra in 21 landen in de studie geïncludeerd. Patiënten hadden een eGFR ≥25 en ≤75 mL/min/1.73m², urinealbumine tot creatinine-ratio tussen ≥200 mg/g en ≤5000 mg/g, en kregen al een stabiele maximaal getolereerde dosis van ofwel een angiotensine-converterend enzym (ACE)-remmer of een angiotensine-receptorblokker (ARB) als achtergrondtherapie. De gemiddelde leeftijd was 61.8 jaar, 66.9% was man en 67.5% had T2DM. Patiënten werden gerandomiseerd naar behandeling met dapagliflozine 10 mg eenmaal daags of placebo.

Het primaire samengestelde eindpunt was een verslechtering van nierfunctie (gedefinieerd als ≥50% aanhoudende afname in eGFR of eindstadium nierfalen), of renale of CV sterfte. Het eerste secundaire eindpunt was een samenstelling van een verslechtering van de nierfunctie of sterfte door nierfalen. Het tweede secundaire eindpunt was een samenstelling van HF ziekenhuisopname of CV sterfte. Het derde secundaire eindpunt was sterfte door alle oorzaken.

De trial werd voortijdig beëindigd vanwege overweldigende effectiviteit. Deze beslissing werd genomen na de aanbeveling van een onafhankelijke datamonitoringscommissie. De mediane follow-up was 2.4 jaar.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Dapagliflozine verlaagde significant het risico op nierfalen, CV sterfte of HF ziekenhuisopname, en sterfte door alle oorzaken bij CKD patiënten, met en zonder T2DM, vergeleken met placebo.

- Onze verslaglegging is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het ESC congres-

Bekijk een video van prof. Lambers Heerspink

Deel deze pagina met collega's en vrienden: