Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Twee triagestrategieën voor poliklinische behandeling van PE patiënten vergelijkbaar voor klinische uitkomsten

Nieuws - 31 aug. 2020

Hospitalization or Outpatient Management of Patients with Pulmonary Embolism: HESTIA versus simplified PESI

Gepresenteerd op het ESC congres 2020 door Pierre-Marie Roy (Angers, Frankrijk)

Introductie en methoden

Verschillende studies hebben de mogelijkheid van thuisbehandeling aangetoond voor laag risico, pulmonaire embolie (PE) patiënten, als de juiste poliklinische zorg en antistollingstherapie kan worden gegeven. Er bestaat echter onduidelijkheid over triagestrategie met criteria voor het in aanmerking komen voor poliklinische behandeling. De ESC raadt aan op een bepaling van risico op sterfte door alle oorzaken te gebruiken, met gebruik van de versimpelde PESI score, maar ACC raadt geen vooraf gedefinieerd scoringssysteem aan en suggereert om een lijst van pragmatische criteria te gebruiken, zoals de HESTIA regel.

Daarom werden twee triagestrategieën voor poliklinische behandeling van PE patiënten vergeleken in een gecontroleerde gerandomiseerde trial, de HOME-PE trial, met blinde toewijzing van eindpunten. 1974 Patiënten werden geïncludeerd in de eerste hulp afdeling van een ziekenhuis binnen 24 uur na diagnose. Patiënten werden gerandomiseerd naar triage gebaseerd op de HESTIA regel (die bevat 11 criteria, met 0 criteria is de patiënt negatief en komt in aanmerking om naar huis te gaan), of de sPESI regel (die bevat 6 criteria, met sPESI=0 komt de patiënt in aanmerking om naar huis te gaan). Niet-inferioriteit werd getest voor strategie gebaseerd op de HESTIA regel vs. strategie gebaseerd op sPESI. Uitkomst was een samenstelling van recidief VTE, majeure bloedingen of sterfte na 30 dagen.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De HOME-PE studie toonde aan dat triagestrategie gebaseerd op de pragmatische HESTIA regel niet-inferieur was aan de strategie gebaseerd op de score die mate van risico bepaalt, de sPESI, wat betreft het samengesteld eindpunt van recidief veneuze trombo-embolie, majeur bloedingen en sterfte in patiënten met acuut PE. De auteurs concluderen dat poliklinische zorg veilig kan worden uitgevoerd voor patiënten met acuut PE, of met gebruik van de HESTIA regel of de sPESI score met overheersing door behandeld arts.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie -

Bekijk een video van prof. Huisman over de HOME-PE trial

Deel deze pagina met collega's en vrienden: