Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Impressie | Het optimaliseren van therapietrouw voor lipidenverlagende therapie

11 juni 2020 - Dr. Annette Galema-Boers

Therapietrouw is de mate waarin patiënten hun medicatie slikken zoals voorgeschreven door hun behandelaar. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen 3 fases van therapieontrouw: de acceptatiefase, de uitvoeringsfase, en de stopfase. Therapietrouw is een probleem: primaire preventiestudies laten zien dat 50% van de patiënten 80% van de voorgeschreven medicatie slikt. Voorspellers van lage therapietrouw (of therapieontrouw) zijn leeftijd, geslacht, type chronische aandoening, primaire preventie, medicatieregime en bijwerkingen [1]. Galema-Boers besprak vervolgens enkele studies die therapietrouw bij FH hebben onderzocht. Braamskamp en collega’s vonden dat 79% van de jongeren (leeftijd 18-30 jaar) met FH, die therapie startten op jonge leeftijd, ≥80% medicatie slikte [2]. Casula en collega’s onderzochten therapietrouw bij FH patiënten <40 jaar, en vonden dat 69% statines slikten en 47% recepten continueerden [3]. Hollman en collega’s onderzochten of kennis van FH invloed had op therapietrouw bij patiënten, en vonden geen correlatie [4]. Galema-Boers en collega’s hebben ook een studie uitgevoerd om therapietrouw te onderzoeken in patiënten met FH [5]. Doel van de studie was om een predictiemodel te ontwikkelen om niet therapietrouwe FH patiënten op te sporen en interventies te kunnen toepassen. Deze studie werd uitgevoerd op de Cardio Vasculaire Genetica polikliniek in het Erasmus MC. 321 Patiënten werden geïncludeerd in de studie. In totaal bleek 11% van de FH patiënten therapieontrouw, en therapieontrouwe patiënten waren jonger, gebruikten minder lang statines, onbehandeld LDL-c was lager, behandeld totaal en LDL-c waren hoger. Om therapietrouw te verbeteren kan gedacht worden aan herinnerings-SMS’jes of andere herinneringsvormen (zoals een magneet op de koelkast), gebruik van een app of individuele begeleiding. Met ‘motivational interviewing’ van de patiënt kan doorgevraagd worden naar redenen van therapieontrouw, en kunnen barrières van de patiënt overwonnen worden. Ook kunnen FH patiënten soms zelf met de oplossing komen over verbeteren van hun eigen medicatiegebruik.

Referenties

Toon referenties

Bekijk de video

Deel deze pagina met collega's en vrienden: