Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Impressie | PCSK9-remming bij stroke

11 juni 2020 - Laurien Zijlstra

Laurien Zijlstra presenteerde de resultaten van een substudie van de ODYSSEY OUTCOMES trial, waarin het effect van alirocumab op beroerte werd onderzocht.

Patiënten die een acuut coronair syndroom (ACS) hebben doorgemaakt hebben een verhoogd risico op beroerte. Verlagen van atherogene lipoproteïnen, waaronder LDL-c, vermindert het risico op ischemische beroerte in patiënten met chronische atherosclerose of ACS. Het was echter nog onduidelijk welk effect lipidenverlaging door PCSK9-remming heeft op het risico op beroerte. Zijlstra en collega’s onderzochten het effect van alirocumab op ischemische en hemorragische beroerte in patiënten die recent een ACS hadden doorgemaakt. De hypothese was dat patiënten die behandeld werden met alirocumab een lager risico op ischemische beroerte hebben zonder verhoogd risico op hemorragische beroerte, onafhankelijk van baseline LDL-c en voorgeschiedenis met cerebrovasculaire ziekten.

In de ODYSSEY OUTCOMES trial werden 18.924 patiënten geïncludeerd die recent een ACS hadden doorgemaakt, en reeds behandeld werden met hoge intensiteit of de maximaal getolereerde dosis atorvastatine of rosuvastatine en ondanks lipidenverlagende therapie dyslipidemie hadden. Patiënten werden 1 tot 12 maanden na ACS gerandomiseerd naar behandeling met alirocumab (n=9462) of placebo (n=9462). De mediane follow-up was 2.8 jaar. De eindpunten van deze substudie waren ischemische of hemorragische beroertes, zowel fataal als niet-fataal.

De resultaten lieten zien dat behandeling met alirocumab het risico op totale beroerte verlaagde in vergelijking met placebo (HR 0.72, 95%CI 0.57-0.91, P=0.005). Als wordt gekeken naar ischemische en hemorragische beroertes bleek dat het risico op ischemische beroertes significant verlaagd werd met alirocumab in vergelijking met placebo (HR 0.73, 95%CI 0.57-0.93, P=0.01). Er kwamen maar 33 hemorragische beroertes voor tijdens de looptijd van de studie. Er werd geen significant verschil in risico op hemorragische beroerte gevonden tussen de twee behandelgroepen (HR 0.83, 95%CI 0.42-1.65, P=0.59). Subgroep-analyses lieten zien dat het risico-verlagende effect van alirocumab op beroerte onafhankelijk was van baseline LDL-c en het al dan niet hebben van een voorgeschiedenis met cerebrovasculaire ziekten. Een veiligheidsanalyse toonde bovendien aan dat het risico op hemorragische beroerte niet hoger was in patiënten die zeer lage LDL-c waarden (<25 mg/dL) behaalden [1].

De klinische implicaties van deze resultaten zijn dat alirocumab in toevoeging op intensive statinetherapie een mogelijkheid biedt om LDL-c waarden verder te verlagen en dat LDL-c-verlaging tot zeer lage waarden het risico op ischemische beroerte verlaagt zonder het risico op hemorragische beroerte te verhogen.

Referenties

Toon referenties

Bekijk de video

Deel deze pagina met collega's en vrienden: