Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Impressie | Value-based health care binnen FH

11 juni 2020 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep

Dr. Jeanine Roeters van Lennep besprak het concept van value-based health care (VBHC) voor de zorg van FH patiënten. VBHC is gericht op het maximaliseren van de waarde van zorg voor de patiënt en het reduceren van zorgkosten. Dat is belangrijk omdat, vergeleken met kosten van bijvoorbeeld sociale zekerheid en onderwijs, zorgkosten de sterkste stijging in de afgelopen jaren laten zien in Nederland. Belangrijke redenen hiervoor zijn meer chronische ziekten en vergrijzing. Naar VBHC principes dient zorg van hoge kwaliteit te zijn door effectief, veilig, efficiënt, tijdig en toegankelijk te zijn, waarbij de patiënt zelf centraal staat.

VBHC wordt vooral toegepast bij mensen die sterk uiterlijke kenmerken vertonen van ziekte. Omdat FH patiënten zulke uiterlijke kenmerken niet vertonen, lijkt geen urgentie te bestaan om VBHC bij FH patiënten toe te passen. Roeters van Lennep liet echter zien dat VBHC ook bij FH patiënten effectief kan zijn, en bijvoorbeeld tot betere therapietrouw leidt.

Roeters van Lennep vroeg aan het publiek welke uitkomstmaten zij belangrijk vonden bij FH-gerichte VBHC. Bijwerkingen kwam het sterkst naar voren, en daarna werden ook kwaliteit van leven, en belasting van therapie voor de patiënt genoemd.

Daarna besprak Roeters van Lennep een studie die de effectiviteit van VBHC voor FH patiënten onderzocht rekening houdend met patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten [1]. Samen met FH patiënten (n=166) stelde een groep FH experts een set van uitkomstmaten op die gericht waren op therapietrouw, eigen management door de patiënt, kwaliteit van leven, patiënt-gerapporteerde bijwerkingen, en kennis van de patiënt over FH en CV risicofactoren. Deze patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten werden onderzocht in een FH cohort door middel van een questionnaire. Van 527 geschikte FH patiënten deden uiteindelijk 429 mee. Mensen met slechte kennis van FH in vergelijking met mensen met voldoende kennis hadden minder vertrouwen in eigen kunnen op het gebied van dieet, beweging en gewicht. Mensen met onvoldoende FH-kennis hadden ook een slechtere kwaliteit van leven, meer bijwerkingen op hun medicatie, rookten vaker en hadden een hoger BMI vergeleken met mensen met voldoende FH-kennis. Ze concludeerde dat onvoldoende kennis van risicofactoren geassocieerd is met negatieve gezondheidsuitkomsten bij FH patiënten, en dat het verbeteren van kennis met VBHC tot betere uitkomsten kan leiden.

Na afloop werd aan Roeters van Lennep gevraagd hoe VBHC bij FH patiënten concreet gemaakt kan worden, aangezien implementatie van VBHC tijd en geld kan kosten. Ze antwoordde dat patiënten zelf hun gegevens invullen, wat juist tijd scheelt. Op de vraag hoe kennis over FH en CV risicofactoren het beste overgebracht kan worden, antwoordde ze dat dit afhankelijk is van de patiënt.

Referenties

Toon referenties

Bekijk de video

Deel deze pagina met collega's en vrienden: