Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Kloof tussen richtlijnen en klinische praktijk voor lipidenbehandeling

EU-Wide Cross-Sectional Observational Study of Lipid-Modifying Therapy Use in Secondary and Primary Care: the DA VINCI study

Literatuur - Ray KK, Molemans B, Schoonen WM ,et al., - Eur J Prev Cardiol 2020, doi:10.1093/eurjpc/zwaa047

Introductie en methoden

De 2016 en 2019 EAS/ESC dyslipidemie richtlijnen bevelen aan dat LDL-c doelen, als ook een 50% reductie in LDL-c zouden moeten worden gehaald in patiënten met hoog of zeer hoog CV risico [1,2].

Recente onderzoeken die gebruik van lipidenverlagende therapie (LLT) bestudeerden en of LDL-c doelen zoals beschreven in de 2016 richtlijn werden gehaald in patiënten met coronair vaatlijden toonden laag percentage van patiënten die hun doel bereikt hadden [3]. Zelfs lagere doelen voor LDL-c worden aanbevolen in de 2019 richtlijn voor patiënten met zeer hoog, hoog en matig CV risico. Het is onduidelijk wat het slagingspercentage van deze doelen in de 2019 richtlijnen is en of statine gebruik alleen voldoende is om deze lagere doelen te behalen.

Daarom werd de DA VINCI studie (EU-Wide Cross-Sectional Observational Study of Lipid-Modifying Therapy Use in Secondary and Primary Care) uitgevoerd om actuele informatie over het behalen van LDL-c doelen te verzamelen van patiënten in Europa in diverse gezondheidssettings.

De DA VINCI was een cross-sectionele studie die 5888 patiënten op LLT includeerde in primaire (n=3000) en secundaire (n=2888) zorgklinieken in 18 Europese landen tussen juni 2017 en november 2018. Data werden verzameld vanuit medische dossiers op een enkel (inclusie) bezoek. Primaire uitkomst was de proportie patiënten die hun op risico-gebaseerde LDL-c doelen aanbevolen door de 2016 ESC/EAS richtlijn behaalden terwijl ze LTT ontvingen. Patiënten in de primaire preventiesetting werden ingedeeld als laag, matig, hoog of erg hoog risico gebaseerd op 10-jaar CV sterfte risico met gebruik van SCORE. Patiënten in de secundaire preventiesetting werden ingedeeld als zeer hoog risico en 10-jaar CV risico werd geschat met gebruik van REACH. Een post hoc analyse werd uitgevoerd van de proportie patiënten die LDL-c doelen zoals aanbevolen in de 2019 richtlijn behaalden.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De DA VINCI studie toonde aan dat in patiënten die LLT ontvingen, 54% hun op risico-gebaseerde LDL-c doel volgens de 2016 richtlijn behaalde en 33% volgens de 2019 richtlijn. De auteurs concluderen dat ‘zelfs met optimale statines, is meer gebruik van niet-statine LLT waarschijnlijk nodig om de kloof tussen richtlijn en dagelijkse klinische praktijk voor patiënten met het hoogste risico te verminderen’.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur J Prev Cardiol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: