Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Wetenschappelijk statement van AHA over cardiorenaal voordeel met nieuwere diabetesmiddelen

Nieuws - 28 okt. 2020

De Council on the Kidney in Cardiovascular Disease van de AHA erkende de behoefte aan een samenvatting van huidige bewijsvoering over de cardiorenale voordelen met SGLT2 remmers en GLP-1 receptor agonisten in patienten met chronische nierziekte (CKD) en T2DM. Samen met anderes councils van de AHA publiceerden ze een wetenschappelijk statement over dit onderwerp.

Nieuwere klasses van diabetesmiddelen, waaronder SGLT2 remmers en GLP-1 receptor agonisten hebben het landschap van therapeutische opties voor patiënten met chronische nierziekte (CKD) en T2DM veranderd. Trials met deze middelen hebben afnames in CV nadelige events en progressie tot eindstadium nierfalen aangetoond. Hoewel het onduidelijk is wat de exacte mechanismen zijn, zijn er verschillende mogelijke mechanismen gesuggereerd die de gunstige effecten van deze medicijnklassen mediëren, mogelijk onafhankelijk van antihyperglycemische effecten.

Deze wetenschappelijk statement vat de huidige literatuur samen en belicht relevante mogelijke mechanismen. Verder geeft het een praktische klinische decision-making algoritme, informatie over voorschrijven en doet een voorstel tot een samenwerkingszorgmodel voor cardiologen, nefrologen, diabetologen en internisten om snelle en juiste integratie te faciliteren van deze medicijnklassen in het behandelen van patiënten met CKD en T2DM.

Vind deze statatement online op Circulation

Deel deze pagina met collega's en vrienden: