Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Groter veiligheidsvoordeel met DOAC bij vrouwen met AF

Comparison of the Efficacy and Safety Outcomes of Edoxaban in 8040 Women Versus 13065 Men With Atrial Fibrillation in the ENGAGE AF-TIMI 48 Trial

Literatuur - Zelniker TA, Ardissino M, Andreotti F et al., - Circulation. 2021 Feb 16;143(7):673-684. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.052216.

Introductie en methoden

Atriumfibrilleren (AF) is gelinkt aan verschillende risicofactoren en comorbiditeiten die verschillen tussen mannen en vrouwen [1]. Vrouwen met AF hebben minder kans op asymptomatische AF, maar meer kans op atypische symptomen zoals vermoeidheid, in vergelijking met mannen [1-4]. Het vrouwelijke geslacht is een onafhankelijke risicofactor voor beroerte en systemische embolische events (SEE) bij patiënten met AF [4-6]. Bovendien hebben VKA-naïeve vrouwen een hogere endogene FXa-activiteit vóór de behandeling (wat indicatief is voor een hoger risico op trombose), vergeleken met VKA-naïeve mannen [7].

De ENGAGE AF-TIMI 48 trial heeft eerder aangetoond dat edoxaban -een orale factor Xa (FXa) remmer- non-inferieur is aan goed ingestelde warfarine in de preventie van beroerte of SEE bij patiënten met AF en een CHADS2-score ≥2 [8]. Ondanks sekseverschillen in endogene FXa-activiteit voorafgaand aan de behandeling, zijn de effectiviteit en veiligheid van edoxaban in vergelijking met warfarine nog niet eerder onderzocht bij vrouwen versus mannen. Deze secundaire analyse van de ENGAGE AF-TIMI 48 trial onderzocht de farmacokinetiek, farmacodynamiek, effectiviteit en veiligheid van edoxaban bij vrouwen versus mannen.

ENGAGE AF-TIMI 48 was een fase 3 multinationale, dubbelblinde, dubbel dummy, non-inferioriteitstrial in 21105 patiënten (38.1% was vrouw, n = 8040) met AF en een CHADS2-score ≥2. Patiënten werden gerandomiseerd naar een hoog gedoseerd edoxaban-regime (HDER, 60 mg eenmaal daags), een laag gedoseerd edoxaban-regime (LDER, 30 mg eenmaal daags), of warfarine aangepast tot een INR van 2.0 tot 3.0. De dosis edoxaban werd met 50% verlaagd bij patiënten met een lichaamsgewicht van ≤60 kg, een geschatte creatinineklaring van ≤50 ml/min of bij gebruik van verapamil, kinidine of dronedarone. De huidige analyses waren gericht op het vergelijken van HDER met warfarine, omdat alleen HDER is goedgekeurd voor klinisch gebruik bij AF patiënten. Het primaire effectiviteitseindpunt was het eerste optreden van een beroerte of SEE. Secundaire effectiviteitseindpunten waren de samengestelde uitkomst van beroerte, SEE en CV sterfte; sterfte door alle oorzaken; en elk onderdeel afzonderlijk. Het primaire veiligheidseindpunt was majeure bloeding. Vooraf gespecificeerde secundaire veiligheidseindpunten waren fatale of levensbedreigende bloeding, intracraniële bloeding, majeure of klinisch relevante niet-majeure bloeding en alle bloedingen.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze secundaire analyse van de ENGAGE AF-TIMI 48 trial onderzocht de effectiviteit en veiligheid van edoxaban versus warfarine bij vrouwen en mannen met AF en CHADS2 ≥2. Behandeling met HDER versus warfarine resulteerde in een vergelijkbaar risico op het primaire effectiviteitseindpunt (beroerte of SEE) en het primaire veiligheidseindpunt (majeure bloeding) in vrouwen in vergelijking met mannen. HDER versus warfarine verminderde echter wel het risico op verschillende bloedingsuitkomsten in grotere mate bij vrouwen dan bij mannen, waaronder hemorragische beroerte, levensbedreigende of fatale bloeding, intracraniële bloeding, majeure of klinisch relevante niet-majeure bloeding en alle bloedingen.

Referenties

Toon referenties

Find this article online at Circulation.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: