Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Impressie | Feiten, fabels en hypotheses

11 september 2020 - Dr. Daniël van Raalte

Dr. Van Raalte besprak de hypothetische mechanismen van SGLT2 remmers die tot cardiovasculaire en nierbescherming kunnen leiden. SGLT2-remmers zijn glucoseverlagende medicijnen die aangrijpen op de glucosetransporter 2, waardoor glucose via de urine uitgescheiden wordt. Het medicijn wordt voorgeschreven aan T2DM patiënten, maar recente klinische trials in HFrEF patiënten met en zonder type 2 diabetes lieten een reductie in 3-punts MACE (CV sterfte en CV- en nieruitkomsten) zien met SGLT2-remmers [20-22].

De initiële hypothese over het mechanisme dat resulteert in CV voordeel was dat SGLT2-remmers zorgen voor een verhoogd hematocriet door een verhoogde natriumexcretie, wat resulteert in een gunstig hemodynamisch profiel voor hart en nieren [23,24]. Een recente studie laat echter zien dat er geen verhoogde natriurese plaatsvindt bij SGLT2 remming, maar wel een verlaging in bloeddruk [25].

Een alternatieve hypothese is dat een verhoogd hematocriet wordt veroorzaakt door een verhoogde EPO productie in de medulla, vanwege een veranderde zoutbalans in de nier. Hierdoor is het zuurstofgehalte in het bloed verhoogd wat resulteert in een verbeterde hart- en nierfunctie. Ook zouden effecten op inflammatie, bloeddruk, sympathisch zenuwstelsel, renine-angiotensine-aldosteron systeem, cardiale fibrose, endotheelfunctie en vaatstijfheid, adipocytokines en/of verlaging van urinezuur een rol kunnen spelen bij CV bescherming [24]. Kortom, er zijn veel hypothesen over de mogelijke mechanismen van SGLT2-remmers met betrekking tot de beschermende werking in het hart. Verder onderzoek moet hier uitsluitsel over gaan geven.

Referenties

Toon referenties

Bekijk de video

Deel deze pagina met collega's en vrienden: