Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Icosapent ethyl vermindert coronaire atherosclerotische plaquebelasting van het gehele hart

31 mei 2021

Effect Of Icosapent Ethyl On Percent Atheroma Volume In Patients With Elevated Triglycerides On Statin Therapy – Insights From The Evaporate Trial

Gepresenteerd op ACC.21 door Suvasini Lakshmanan (Torrance, CA, VS)

Introductie en methoden

De REDUCE-IT trial toonde een significante reductie van het primaire samengestelde eindpunt CV sterfte, MI, coronaire revascularisatie, of instabiele angina en belangrijkste secundaire samengestelde uitkomst aan in statine behandelde patiënten die dagelijks 4 g icosapent ethyl (IPE) kregen. Het precieze mechanisme achter het waargenomen CV voordeel door IPE blijft echter onbekend.

De EVAPORATE trial was een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie die het effect van IPE op coronaire atherosclerose progressie onderzocht met behulp van cardiale computertomografie angiografie (CTA). Patiënten (30-85 jaar) met verhoogde triglyceriden (135-499 mg/dL, [1.5-5.6 mmol/L]), LDL-c tussen >40 mg/dL (1.0 mmol/L) en ≤115 mg/dL (3.0 mmol/L), behandeld met maximaal getolereerde statines, en ≥1 angiografische stenose met ≥20% vernauwing gemeten met coronaire CTA werden geïncludeerd. Exclusiecriteria waren: een geschiedenis van coronaire bypassoperatie, MI, beroerte, of een levensbedreigende aritmie in de 6 voorafgaande maanden. Patiënten werden gerandomiseerd naar dagelijks 4 g IPE of placebo (mineraalolie).

Het doel van deze subanalyse van de EVAPORATE studie (n=68) was om het effect van IPE op coronaire atherosclerotische belasting in het gehele hart te onderzoeken door de verandering in percentage atheroma volume (PAV) na 18 maanden te analyseren met behulp van seriële coronaire CTA. PAV werd berekend als het deel van het totale vaatwandvolume waar atherosclerotische plaque zichtbaar was. PAV kan gebruikt worden om de atherosclerotische belasting van het gehele hart te kwantificeren, aangezien het normalisatie van coronaire vaatvolumes mogelijk maakt.

Resultaten

Conclusie

Statine behandelde patiënten die 4 g IPE per dag kregen, hadden na 18 maanden een significant verminderde coronaire plaquebelasting van het volledige hart ten opzichte van patiënten met placebo. De bevindingen van deze subanalyse suggereren dat de geobserveerde klinische voordelen in de REDUCE-IT trial, worden gemedieerd door vermindering van de atherosclerotische plaquebelasting in het gehele hart.

– Onze verslaglegging van ACC.21 is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het congres –

Deel deze pagina met collega's en vrienden: