Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Consensusdocument van HFA van ESC over medische therapie op maat voor HFrEF patiënten

Nieuws - 8 juni 2021

Implementatie van behandeling voor patiënten met HFrEF is slecht, ondanks aanbevelingen in richtlijnen en bewijsvoering van grootschalige gerandomiseerde klinische trials. De meeste patiënten krijgen geen behandeling met alle medicijnen of slechts onder de streefdoses behandeld, en de meeste krijgen geen aanbevolen device. Barrières bestaan uit problemen met verdraagbaarheid, beperkte toegang tot specialisten, inertie van artsen, zorgorganisatie, slechte socio-economische status, gebrek aan sociale support en slechte therapietrouw.

Gedurende de laatste Jaren zijn er nieuwe behandelopties voor HFrEF ontwikkeld. In plaats van ACEi, ARB, bètablokkers, MRA, digoxine, diuretica en devices in het arsenaal, zijn er nieuwe medicaties bijgekomen met bewezen voordeel in patiënten met HFrEF. Deze omvatten ivabradine, sacubitril/valsartan, SGLT2i, ijzer carboxymaltose, vericiguat en omecamtiv mecarbil. Dit heeft de complexiteit van behandeling van HFrEF patiënten verhoogd, samen met de complexe implementatie en optitratie van medische therapie aanbevolen in de richtlijnen. Ook zijn HF patiënten vaak ouder met comorbiditeiten waarvoor ze ook meerdere medicijnen moeten nemen.

Dit alles samen heeft geleid tot een consensusdocument om patiëntenprofielen te identificeren die relevant kunnen zijn voor implementatie van behandeling in patiënten met HFrEF. Na toepassing van inclusie en exclusiecriteria van RCTs, subgroepanalyses en meta-analyses, en in achtneming van specifieke profielen die de implementatie van medische therapie beperkten worden negen profielen voor gepersonaliseerde specifieke behandelopties opgesomd.

De auteurs schrijven: “Een gepersonaliseerde patiëntenaanpak, met aanpassing van medische therapie zoals aanbevolen in de richtlijnen naar het hemodynamische profile van de patiënt (bloeddruk, hartslag, congestie) en nierfunctie kan een betere en uitgebreidere therapie mogelijk maken voor iedere individuele patiënt dan de traditionelere hiërarchische, step by step, gestandaardiseerde titratie van iedere medicijnklasse voor starten van behandeling met de volgende, in een misplaatste ‘one size fits all’ aanpak.’

Vind dit artikel online op Eur J Heart Fail.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: