Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Gebruik van lipidenverlagende therapie in patiënten met hoog en zeer hoog CV risico in Europa

Nieuws - 31 aug. 2021

Treatment of high- and very high-risk patients for the prevention of cardiovascular events in Europe: baseline demographics from the multinational observational SANTORINI study

Gepresenteerd op het ESC congress 2021 door: Prof. Kausik Ray - London, VK

Introductie en methoden

De SANTORINI studie heeft als doel te onderzoeken of de 2019 ESC/EAS-richtlijnen voor de behandeling van dyslipidemie in Europa worden geïmplementeerd.

SANTORINI is een multinationale, prospectieve, observationele studie die qua omvang ongeveer twee keer zo groot is als de voorgaande DAVINCI studie. In totaal werden 9606 patiënten met een hoog of zeer hoog CV risico die lipidenverlagende therapie (LLT) nodig hadden geïncludeerd. Patienten werden van maart 2020 tot februari 2021 gerekruteerd uit 14 Europese landen uit eerste- en tweedelijnszorgcentra. Op het ESC congres 2021 werden tussentijdse resultaten van 4308 patiënten gepresenteerd.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze tussentijdse resultaten van de SANTORINI studie laten zien dat 18.6% van de patiënten met een hoog of zeer hoog CV risico op baseline geen LLT kregen, 54.1% kreeg LLT als monotherapie en 27.3% van de patiënten kreeg combinatie-LLT.

Later dit jaar zullen meer data van de SANTORINI studie worden gepresenteerd.

-Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie-

Deel deze pagina met collega's en vrienden: