Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Resultaten van een studie over het grootste wereldwijde cohort van patiënten met HoFH

Worldwide experience of homozygous familial hypercholesterolemia: retrospective cohort study

Literatuur - Tromp TR, Hartgers ML, Hovingh KH et al., - Lancet 2022; https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(21)02001-8

Achtergrond

Studies van relatieve kleine aantallen deelnemers met patiënten uit hoge-inkomenslanden bepalen grotendeels ons beeld op de klinische karakteristieken en de natuurlijke geschiedenis van homozygote familiaire hypercholesterolemie (HoFH). Er is niet veel bekend over wereldwijde verschillen in detectie, behandeling en uitkomsten in patiënten met HoFH.

Daarom werd een wereldwijd consortium opgericht van onderzoekers en clinici die zorg dragen voor HoFH patiënten.

-

Doel van de studie

Om een hedendaagse, systematische bepaling van de karakteristieken, diagnose, behandeling en uitkomsten van HoFH patiënten te geven, op wereldschaal en per status van inkomen van een land.

-

Studie-ontwerp

De HoFH International Clinical Collaborators (HICC) is een wereldwijd consortium van clinici en onderzoekers die zorg dragen voor patiënten met HoFH. Patiënten die in aanmerking kwamen voor het register hadden een klinische of genetische diagnose van HoFH.

Patiënten met HoFH die in leven waren en werden gevolgd in of na 2010 kwamen in aanmerking voor de studie. Definitie van baseline was het punt waarop HoFH werd gediagnosticeerd. Data op individueel niveau van 751 patiënten uit 38 landen waren beschikbaar met 20 landen geclassificeerd als hoge-inkomensland, 12 als hogere-middeninkomensland en 6 als lagere-inkomensland (de laatste twee worden aangeduid als niet-hoge-inkomenslanden).

Belangrijkste uitkomst

Majeure nadelige cardiovasculaire events (MACE), een samenstelling van CV sterfte, niet-fataal MI, percutane coronaire interventie (PCI) en coronaire bypassoperatie (CABG).

Belangrijkste resultaten

Karakteristieken

Behandeling

LDL-c niveaus

CV uitkomsten

Conclusie

Deze studie over het grootste wereldwijde cohort van HoFH patiënten benadrukt dat patiënten met HoFH een vroege diagnose en een vroege en intensieve behandeling met lipidenverlagende medicatie nodig hebben om CV-uitkomsten te voorkomen. Wereldwijde verschillen in diagnose en behandeling van HoFH patiënten resulteren in verschillen in zorg en uitkomsten van deze patiënten.

De auteurs concluderen: “Aangezien de grootste wereldwijde last in niet-hoge-inkomenslanden ligt, is een kritische heroverweging van het beleid en de financiering van de gezondheidszorg op wereldwijd niveau nodig om gezondheidsuitkomsten voor alle patiënten met HoFH te verbeteren”.

Vind dit artikel online op The Lancet

Deel deze pagina met collega's en vrienden: