Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Geen afname in klinische events met verminderde natriuminname bij HF

Nieuws - 3 apr. 2022

Study of Dietary Intervention Under 100 mmoL in Heart Failure – The Sodium-HF trial

Gepresenteerd op ACC.22 door Prof. Justin Ezekowitz (Edmonton, AB, Canada)

Introductie en methoden

Clinici die zorg dragen voor patiënten met hartziekte en met name patiënten met hartfalen raden patiënten aan om natriuminname via de voeding te verminderen om het risico op volume overbelasting te verlagen. Er is echter weinig bewijsvoering die deze aanbeveling ondersteunt.

De SODIUM-HF studie onderzocht het effect van verminderen van natriuminname in patiënten met hartfalen. Het was een gerandomiseerde klinische trial die 841 includeerde met NYHA klasse II-III hartfalen. Patiënten werden gerandomiseerd in een 1:1 ratio naar een lager natriumdieet (<1500 mg/dag natriuminname) of standaardzorg. Patiënten werden gevolgd voor 12 maanden voor het primaire eindpunt van een samenstelling van totale sterfte, CV ziekenhuisopname of CV spoedeisende hulp-bezoek.

Resultaten

Conclusie

In ambulante patiënten met HF die waren geïncludeerd in de SODIUM-HF trial resulteerde een dieetinterventie van afname in natriuminname niet in een afname van klinische events in vergelijking met een standaardzorg. Er was een matig gunstig effect op kwaliteit van leven, bepaald door de KCCQ-score. Een verandering van 3 punten werd gezien tussen de twee groep, wat klinisch betekenisvol is, zei prof. Ezekowitz.

Discussie

De discussant, Mary Norine Walsh (Indianapolis, IN, VS) zei dat deze trial de vraag over natriuminname en ziekenhuisopname en sterfte en over of mensen zich beter voelen met natriumrestrictie had beantwoord. Het is belangrijk om te onthouden dat patiëntgericht uitkomsten ook belangrijk zijn. Ze zei: “We kunnen onze patiënten veilig vertellen dat als ze een klein beetje verzaken, ze mogelijk niet in het ziekenhuis belanden”.

- Onze verslaglegging van ACC.22 is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het congres -

Bekijk een video van prof. Ezekowitz over SODIUM-HF

Deel deze pagina met collega's en vrienden: