Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SGLT2-remmer verbetert symptomen, fysiek functioneren en kwaliteit van leven bij acuut HF

Nieuws - 5 apr. 2022

Effects of Empagliflozin on Symptoms, Physical Limitations and Quality Of Life In Patients Hospitalized for Acute Heart Failure- Results From the EMPULSE Trial

Gepresenteerd op de ACC.22 door Mikhail Kosiborod (Kansas City, MO, VS)

Introductie en methoden

De EMPULSE-studie toonde eerder aan dat behandeling met empagliflozine bij patiënten met acuut HF resulteerde in een significant klinisch voordeel in vergelijking met placebo. Deze analyse van de EMPULSE-studie onderzocht 1) of de effecten van empagliflozine op het totale klinische voordeel varieerden afhankelijk van de symptoomlast bij baseline, en 2) de effecten van empagliflozine op symptomen, fysiek functioneren en kwaliteit van leven.

In totaal werden 530 patiënten met acuut HF (de novo of gedecompenseerd chronisch HF, HFrEF of HFpEF, met of zonder T2DM) gerandomiseerd in een 1:1 ratio om ofwel empagliflozine (10 mg per dag) of placebo te krijgen gedurende 90 dagen. De Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ) werd afgenomen bij baseline en op dag 15, 30 en 90.

Patiënten werden gestratificeerd op basis van KCCQ-TSS-tertielen bij baseline. Effecten van empagliflozine op klinisch voordeel (een hiërarchisch samengesteld eindpunt van sterfte door alle oorzaken, HF-events en ≥5-punten verandering in KCCQ totale symptoomscore [TSS] van baseline tot dag 90) werden onderzocht in alle baseline KCCQ-TSS-tertielen. Daarnaast werden de veranderingen van baseline tot dag 90 in verschillende KCCQ-domeinen (TSS, physical limitations [PLS], quality of life [QoL], clinical summary [CSS] en overall summary score [OSS]) onderzocht.

Resultaten

Conclusie

Deze analyse van de EMPULSE-studie toonde aan dat behandeling met empagliflozine bij patiënten met acuut HF resulteerde in klinisch voordeel, ongeacht de symptoomlast bij baseline, en een verbetering gaf in symptomen, fysiek functioneren en kwaliteit van leven in vergelijking met placebo.

-Onze verslaglegging van ACC.22 is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het congres-

De resultaten van deze analyse weren gelijktijdig gepubliceerd in Circulation.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: