Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Coronaire plaque-activiteit voorspelt risico op totale sterfte en CV sterfte of MI

Nieuws - 28 aug. 2022

The PRE18FFIR trial: Coronary Plaque Activity to Predict Recurrent Events

Gepresenteerd op het ESC-congres 2022 door: Prof. dr. David Newby- Edinburgh, VK

Introductie en methoden

PRE18FFIR was een prospectieve multicenter studie waarin werd onderzocht of coronaire plaque-activiteit, gemeten met een non-invasieve techniek, uitkomsten kan voorspellen. Coronaire atherosclerotische plaque-activiteit werd geëvalueerd met behulp van een radioactieve natriumfluoride-probe die oplicht op een PET-scan. Computertomografie coronaire angiografie (CTCA) werd ook uitgevoerd. In totaal namen 704 patiënten met een recent MI en coronaire hartziekte in meerdere vaten deel aan deze studie. Het primaire samengestelde eindpunt was CV sterfte, niet-fataal MI of ongeplande coronaire revascularisatie. De mediane follow-up was 4 jaar.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze studie toonde aan dat verhoogde coronaire atherosclerotische plaque-activiteit, zoals vastgesteld met 18F-natriumfluoride PET, niet het primaire eindpunt van alle coronaire events voorspelde, maar wel sterfte door alle oorzaken en CV sterfte of niet-fataal MI.

-Onze berichtgeving is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het ESC-congres-

Deel deze pagina met collega's en vrienden: