Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Bij gebruik van 2021 ESC-richtlijn komen minder mensen met laag ASCVD-risico in aanmerking voor statines

Statin Eligibility for Primary Prevention of Cardiovascular Disease According to 2021 European Prevention Guidelines Compared With Other International Guidelines

Literatuur - Mortensen MB, Tybjærg-Hansen A, Nordestgaard BG - JAMA Cardiol. 2022 Aug 1;7(8):836-843. doi: 10.1001/jamacardio.2022.1876

Introductie en methoden

Achtergrond

De behandeling met statines wordt beperkt tot personen met een 10-jaarsrisico op ASCVD boven de behandeldrempels die zijn vastgelegd in klinische richtlijnen [1]. Het voorspellingsmodel SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) schat het 10-jaarsrisico op fatale ASCVD-events en wordt gebruikt sinds de publicatie van de richtlijnen voor statinegebruik van de European Society of Cardiology (ESC) uit 2003 [2]. Dit risicomodel werd ook gehanteerd in de eerdere richtlijnen van de ESC/European Atherosclerosis Society (EAS) over dyslipidemie uit 2019 [3].

De geüpdatete versie van dit risicomodel, het SCORE2-model, schat nu het 10-jaarsrisico op totale (d.w.z.: fatale en niet-fatale) ASCVD-events [4]. Het SCORE2-model is opgenomen in de ESC-richtlijnen van 2021 voor HVZ-preventie, naast nieuwe leeftijdsspecifieke behandeldrempels voor statines [5]. Modellen die het 10-jaarsrisico op totale ASCVD-events beoordelen, worden ook aanbevolen in de richtlijn van de American College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA) over de beoordeling van het CVD-risico (model met gepoolde cohortvergelijkingen (PCE-model)) uit 2013 en de (in 2016 aangepaste) klinische richtlijn van het Britse National Institute for Health and Care Excellence (NICE) over lipidenmodificatie (QRISK-model) [6,7].

Doel van de studie

Bij ogenschijnlijk gezonde personen vergeleken de auteurs de klinische prestatie op in aanmerking komen van primaire preventie met statines van de 2021 ESC-richtlijn voor HVZ-preventie met die van de ACC/AHA-richtlijn (2013), NICE-richtlijn (2016) en ESC/EAS-richtlijn (2019).

Methoden

In deze populatiegebaseerde, hedendaagse cohortstudie werden de data gebruikt van 66.909 witte Europeanen uit de Copenhagen General Population Study die waren ingeschreven in de periode 2003-2015. Aangezien de 2021 ESC-richtlijn2021 alleen een klasse I-aanbeveling voor statinebehandeling geven voor personen van 40-49 jaar met SCORE2-risico ≥7,5% en voor personen van 50-69 jaar met SCORE2-risico ≥10%, werden mensen in dit leeftijdsbereik geïncludeerd. Exclusiecriteria waren al bestaande ASCVD, DM, chronische nierschade en statinegebruik. De gemiddelde follow-upduur was 9,2 jaar.

Voor deze studie werden de laag-risicoversie van het SCORE2-model, dat bedoeld is voor het grootste deel van West-Europa, de laag-risicoversie van het SCORE1-model en de laatste versie van het QRISK-model, QRISK3 [8], gebruikt.

Uitkomstmaten

De kalibratie van de risicomodellen (beoordeeld met de ratio tussen voorspelde/waargenomen events (P/O-ratio)), de geschiktheid van de deelnemers voor statinebehandeling, en de sensitiviteit en specificiteit van de modellen voor het voorspellen van ASCVD-events volgens de verschillende richtlijncriteria werden beoordeeld.

Belangrijkste resultaten

Geschat 10-jaarsrisico

Kalibratie en onderscheidend vermogen van risicomodellen

Klinische prestatie van richtlijnen

Klinische prestatie van verschillende SCORE2-behandeldrempels

Conclusie

Het gebruik van de nieuwe behandeldrempels in de 2021 ESC-richtlijn uit 2021, die gebaseerd is op het SCORE2-voorspellingsmodel, verminderde het aantal mensen dat in aanmerking zou komen voor primaire preventie met statines tot 4% in Denemarken – een Europees land met een laag ASCVD-risico – vergeleken met 20-34% volgens de ACC/AHA-, NICE- en ESC/EAS-richtlijnen. Door de behandeldrempels te verlagen, zou de klinische prestatie van de 2021 ESC-richtlijn kunnen verbeteren.

De auteurs menen dat hun “resultaten belangrijk zijn voor de klinische praktijk en voor toekomstige Europese ESC-richtlijnen gericht op primaire preventie met statines, omdat ze wijzen op een waarschijnlijk onbedoelde dramatische vermindering van het potentieel om ASCVD te voorkomen door de leeftijdsspecifieke behandelingscriteria van de Europese ESC-richtlijnen uit 2021 te implementeren”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: