Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

siRNA-therapie verlaagt Lp(a) bij patiënten met ASCVD

9 nov. 2022

Reduction of Lipoprotein(a) With Small Interfering RNA: The Results of the Ocean(a)-DOSE Trial

Gepresenteerd op de AHA Scientific Sessions 2022 door: Michelle L. O’Donoghue - Boston, MA, VS

Introductie en methoden

Er is een ruime hoeveelheid bewijs wat aantoont dat Lp(a) geassocieerd is met CV-events, onafhankelijk van traditionele risicofactoren. Bovendien tonen mendeliaanse randomisatiegegevens een causaal verband tussen Lp(a) en CHD-risico. Olpasiran is een siRNA dat via een GalNAc-groep naar de lever wordt geleid. In hepatocyten wordt de antisense-streng geladen in een RNA-geïnduceerd silencing-complex (RISC). Transcriptie van het LPA-gen resulteert in apo(a)-mRNA. RISC bindt aan het apo(a)-mRNA, wat leidt tot afbraak van het mRNA, waardoor translatie en vorming van Lp(a) wordt voorkomen.

De OCEAN(a)-DOSE-studie was een dubbelblinde, multinationale fase 2-studie waarin patiënten van 18-80 jaar met ASCVD en Lp(a)>150 nmol/L deelnamen. In totaal werden 281 patiënten 1:1:1:1:1 gerandomiseerd om olpasiran 10 mg Q12W, olpasiran 75 mg Q12W, olpasiran 225 mg Q12W, olpasiran 225 mg Q24W of placebo te krijgen gedurende 36 weken. Het primaire eindpunt was procentuele verandering in Lp(a) vanaf baseline tot week 36.

Belangrijkste resultaten

Werkzaamheid

Veiligheid

Conclusion

De fase 2 OCEAN(a)-DOSE-studie liet zien dat olpasiran bij een dosis van 75 mg of hoger elke 12 weken Lp(a) met >95% verlaagt vanaf baseline tot 36 weken bij patiënten met verhoogde Lp(a) en vastgestelde ASCVD. Olpasiran leek veilig te zijn. Er werd wel een toename van injectieplaatsreacties en gerelateerde overgevoeligheidsreacties, die over het algemeen licht van ernst waren en zonder behandeling verdwenen.

-Onze berichtgeving is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens de AHA Scientific Sessions 2022-

Deel deze pagina met collega's en vrienden: