Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Uitbreiding van studie met renale denervatie bij patiënten met antihypertensiva

9 nov. 2022

Effect of Radiofrequency Renal Denervation on Blood Pressure in the Presence of Antihypertensive Drugs: 6-Month Primary Results From the SPYRAL HTN-ON MED Expansion Randomized Trial

Gepresenteerd op AHA Scientific Sessions 2022 door: *David Kandzari **- Atlanta, GA, VS

Introductie en methoden

Een kathetergebaseerde renale denervatie (RDN)-procedure richt zich op het sympathische zenuwstelsel om de bloeddruk (BD) te verlagen. Eerdere schijn (sham)-gecontroleerde studies toonden een significante verlaging van BD met radiofrequentie RDN in afwezigheid en aanwezigheid van antihypertensiva (SPYRAL HTN-OFF MED Pivotal en SPYRAL HTN-ON MED Pilot), met langetermijngegevens van SPYRAL HTN-ON MED tot 3 jaar.

Deze studie onderzocht de uitkomsten van RDN in aanwezigheid van antihypertensiva in een uitgebreid cohort in een internationale sham-gecontroleerde RCT.

In de SPYRAL HTN-ON MED Uitbreidingsstudie werden 257 patiënten geïncludeerd met ongecontroleerde hypertensie (kantoor-SBP ≥150 tot <180) die 1 tot 3 klassen antihypertensia voorgeschreven kregen. Patiënten werden in een verhouding van 2:1 gerandomiseerd naar een renale denervatiegroep en een sham-controlegroep. Er waren 80 patiënten in het pilotcohort, wat resulteerde in een ON MED Full Cohort van 337 patiënten.

In de ON MED pilotstudie werd een significant verschil ten gunste van RDN gevonden voor 24-uurs systolische ABPM (7,3 mmHg) en systolische bloeddruk op kantoor (6,6 mmHg).

De primaire effectiviteitsuitkomst was de verandering in 24-uurs systolische ambulante bloeddruk (ABPM) gedurende 6 maanden. Het primaire veiligheidseindpunt was belangrijke bijwerkingen na 1 maand in de gepoolde onderzoeken (SPYRAL HTN-OFF en ON MED).

Belangrijkste resultaten

Veiligheidsuitkomsten

Effectiviteitsuitkomsten

Verkennende analyses

Conclusie

In de SPYRAL HTN-ON MED Full cohort-populatie was er geen significante verandering in systolische ABPM na 6 maanden tussen de RND en shamcontrolegroepen. Kantoor BP was echter meer verminderd in de RND-groep na 6 maanden dan in de shamcontrolegroep. Verder werd het primaire veiligheidseindpunt in alle SPYRAL HTN-studies gehaald met een lage incidentie van proceduregerelateerde en klinische nadelige events.

-Onze berichtgeving is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens de AHA Scientific Sessions 2022-

Deel deze pagina met collega's en vrienden: