Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Bereiken van LDL-c-streefwaarde na STEMI met vroege combinatietherapie

Intensive lipid-lowering therapy for early achievement of guideline-recommended LDL-cholesterol levels in patients with ST-elevation myocardial infarction (“Jena auf Ziel”)

Literatuur - Makhmudova U, Samadifar B, Maloku A, et al. - Clin Res Cardiol. 2023 Jan 5. doi: 10.1007/s00392-022-02147-3

Introductie en methoden

Achtergrond

Het Zweedse SWEDEHEART-register liet recent zien dat 17% van de patiënten met een recent MI voldeed aan de LDL-c-streefwaarde die wordt aanbevolen in de ESC/EAS-richtlijnen voor het management van dyslipidemieën uit 2019 (d.w.z.: LDL-c <1,4 mmol/l (<55 mg/dl)), terwijl de resterende 83% in aanmerking zou komen voor aanvullende lipidenverlagende therapie [1]. De ESC/EAS-richtlijnen uit 2019 adviseren een statinebehandeling met hoge intensiteit, en als de streefwaarde niet binnen 4-6 weken is behaald, wordt aanvullende behandeling met ezetimibe en daarna een PCSK9-remmer aanbevolen [2]. Toch is vroegtijdige lipidenverlagende combinatietherapie, bestaande uit een hoog-intensiteitstatine van en ezetimibe, effectief in het verlagen van de LDL-c-waarde [3-7].

Doel van de studie

Het doel van deze studie was de LDL-c-streefwaarde te behalen bij patiënten die voor een STEMI in het ziekenhuis waren opgenomen, door hen te behandelen met een lipidenverlagende combinatietherapie (bestaande uit atorvastatine 80 mg and ezetimibe 10 mg) als eerstelijnsbehandeling, aangevuld met bempedoïnezuur of een PCSK9-remmer als niet aan de streefwaarde werd voldaan.

Methoden

De JaZ (‘Jena auf Ziel’) studie was een prospectieve cohortstudie bij 85 patiënten die met een STEMI werden opgenomen in het Jena University Hospital in Jena, Duitsland in de periode januari-december 2021. Bij opname kregen de patiënten een combinatiebehandeling van atorvastatine 80 mg en ezetimibe 10 mg. Tijdens het verblijf in het ziekenhuis ontvingen ze voorlichting over cardiovasculaire-risicomodificatie. Tijdens de follow-up werd de lipidenverlagende therapie indien nodig aangevuld met bempedoïnezuur of een PCSK9-remmer om zo bij alle patiënten de aanbevolen LDL-c-streefwaarde te bereiken. Empowerment van de patiënten werd gebruikt om de therapietrouw te vergroten. De auteurs evalueerden ook de nadelige events van deze lipidenverlagende strategie.

Uitkomstmaat

De primaire uitkomstmaat was het bereiken van de in de ESC/EAS-richtlijnen uit 2019 aanbevolen LDL-c-streefwaarde voor MI-patiënten (<1,4 mmol/l (<55 mg/dl)).

Belangrijkste resultaten

LDL-c-streefwaarde

Nadelige events

Conclusie

In deze monocentrische prospectieve cohortstudie resulteerde vroegtijdige lipidenverlagende combinatietherapie met een hoog-intensiteitstatine (atorvastatine 80 mg) en ezetimibe 10 mg erin dat 80% van de patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen voor een STEMI, de in de ESC/EAS richtlijnen uit 2019 aanbevolen LDL-c-streefwaarde behaalde bij het eerste follow-upbezoek. Na eventuele aanvullende therapie met bempedoïnezuur of een PCSK9-remmer voldeden alle patiënten aan de aanbevolen LDL-c-streefwaarde. De lipidenverlagende combinatietherapie werd goed verdragen.

De auteurs wijzen erop dat in de ESC/EAS-richtlijnen uit 2019 alleen statines behoren tot de eerstelijns lipidenverlagende behandeling om het ASCVD-risico te verminderen en dat ezetimibe en PCSK9-remmers enkel moeten worden gegeven wanneer tijdens de follow-up niet aan de LDL-c-streefwaarde wordt voldaan. Wanneer echter rekening wordt gehouden met onder meer de grote interindividuele variabiliteit in LDL-c-reductie, “lijkt vroegtijdige start van een lipidenverlagende combinatietherapie met een hoog-intensiteitstatine en ezetimib een logische behandelstrategie”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Clin Res Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: