Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Verband tussen EPA/AA-ratio en plaquekenmerken bij statinebehandelde patiënten met stabiel coronairlijden

Impact of the eicosapentaenoic acid to arachidonic acid ratio on plaque characteristics in statin-treated patients with coronary artery disease

Literatuur - Asakura K, Minami Y, Nagata T, et al. - J Clin Lipidol. 2023 Jan-Feb;17(1):189-196. doi: 10.1016/j.jacl.2022.11.011

Introductie en methoden

Achtergrond

Bij patiënten met coronairlijden is een lage ratio tussen eicosapentaeenzuur (eicosapentaenoic acid, EPA) en arachidonzuur (arachidonic acid, AA) geassocieerd met latere nadelige coronaire events [1,2], zelfs bij patiënten die worden behandeld met een statine [3]. De associatie van de EPA/AA-ratio met kenmerken van coronaire plaques bij statinebehandelde patiënten met vastgesteld coronairlijden moet echter nog worden opgehelderd.

Doel van de studie

De auteurs voerden een gedetailleerde beoordeling uit van de kenmerken van niet-oorzakelijke coronaire plaques en onderzochten het verband tussen deze kenmerken en de EPA/AA-ratio bij statinebehandelde patiënten met coronairlijden.

Methoden

In deze monocentrische, retrospectieve, crosssectionele, observationele studie uitgevoerd in Japan werden 370 opeenvolgende patiënten met stabiel coronairlijden geïncludeerd die een (meestal laag- of matig-intensieve) statinebehandeling kregen en die een met optische-coherentietomografie (OCT) geleide PCI ondergingen voor een oorzakelijke plaque. De kenmerken van niet-oorzakelijke plaques in dezelfde coronaire arterie die incidenteel in beeld waren gebracht, werden geanalyseerd. De serumwaarden van EPA en AA werden gemeten binnen 24 uur voorafgaand aan het OCT-onderzoek.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In deze Japanse, retrospectieve, observationele studie van statinebehandelde patiënten met stabiel coronairlijden was een lage EPA/AA-ratio (<0,4) geassocieerd met een hogere prevalentie van kwetsbare kenmerken van niet-oorzakelijke coronaire plaques zoals beoordeeld met OCT, bijvoorbeeld lipidenrijkheid en macrofaaginfiltratie, zelfs als LDL-c <100 mg/dl was.

De auteurs menen dat hun resultaten, in combinatie met de bevindingen van eerdere studies met EPA als behandeling, “kunnen wijzen op een aanvullende en synergetische rol van EPA, naast LDL-c, bij de verandering in de morfologieën van coronaire plaques en de daaropvolgende ontwikkeling van klinische events”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Clin Lipidol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: