Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

sGC-stimulator vergoed bij subgroep van patiënten met HFrEF

Nieuws - 6 juli 2023

De sGC-stimulator vericiguat wordt per 1 juli 2023 beperkt vergoed bij volwassen patiënten met HFrEF en met een NT-proBNP-waarde van ≤5314 pg/ml. Vericiguat kan gebruikt worden bij patiënten met HFrEF die gestabiliseerd zijn na een recente verslechtering van HF waarvoor een intraveneuze behandeling noodzakelijk was én die geen SGLT2-remmer gebruiken.

De goedkeuring voor deze vergoeding is gebaseerd op de resultaten van de fase 3 VICTORIA-studie, waarin werd aangetoond dat het toevoegen van vericiguat bovenop standaardtherapie het risico op cardiovasculaire sterfte en eerste HF-ziekenhuisopname verminderd. Destijds bestond standaardtherapie uit een triple combinatietherapie van ACEi/ARB/ARNI, een bètablokker en een aldosteronantagonist. Momenteel wordt er echter volgens de huidige Europese en Nederlandse richtlijnen een quadruple combinatietherapie geadviseerd die ook een SGLT2-remmer includeert. Op dit moment is het onduidelijk of het toevoegen van vericiguat aan een behandeling met SGLT2-remmers een gunstig effect heeft. Vericiguat wordt daarom alleen vergoed onder de voorwaarde dat de patiënt niet toereikend behandeld kan worden met de eerder genoemde triple combinatietherapie én geen SGLT2-remmer kan gebruiken.

Vericiguat stimuleert de cGMP pathway door de activiteit van oplosbaar guanylate cyclase (sGC) te stimuleren, onafhankelijk van stikstofoxide (NO). Deze pathway is dysfunctioneel bij patiënten met HF.

Bron: Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, 30 juni 2023 Lees het advies van het Zorginstituut Nederland

Deel deze pagina met collega's en vrienden: