Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Fase 2-studieresultaten van duale glucagon- en GLP-1-receptoragonist bij mensen met overgewicht of obesitas

Nieuws - 10 juli 2023

In een fase 2-studie leidde behandeling met survodutide tot superieur gewichtsverlies in vergelijking met placebo bij mensen met overgewicht of obesitas na 46 weken behandeling. In de 4,8 mg-groep werd een gewichtsverlies van ~15% waargenomen. De resultaten van deze studie werden gepresenteerd tijdens de 83ste wetenschappelijke sessies van de American Diabetes Association.

Survodutide is een glucagon- en GLP-1-receptoragonist dat mogelijk effecten heeft op de eetlust en het energieverbruik in de lever.

In deze studie werden mensen met overgewicht of obesitas zonder DM2 gerandomiseerd naar subcutane toediening van survodutide eenmaal per week voor 46 weken of placebo. Tijdens de eerste 20 weken werd de dosering geëscaleerd, vervolgens werd er een onderhouds- en evaluatiedosering van 0,6 mg, 2,4 mg, 3,6 mg en 4,8 mg gegeven voor de resterende 26 weken.

Gewichtsverlies van ten minste 20% werd behaald bij ongeveer 40% van de mensen in de twee hoogste survodutide doseringsgroepen in vergelijking met een gewichtsverlies van 0% in de placebogroep. Bij 67% van de mensen in de hoogste survodutide doseringsgroep werd er een gewichtsverlies van 15% behaald in vergelijking met 4,3% in de placebogroep. Er werd geen plateau in gewichtsverlies bereikt op week 46, wat mogelijk suggereert dat er additioneel gewichtsverlies behaald kan worden met een langere behandeling.

Veiligheids- en verdraagbaarheidsproblemen die vaker voorkomen met GLP-1 receptoragonisten werden ook gezien na behandeling met survodutide. Serieuze bijwerkingen werden gerapporteerd bij 4,2% van de patiënten in de survodutidegroep vs. bij 6.5% in de placebogroep. De behandeling met survodutide werd bij 24.6% van de patiënten vroegtijdig gestopt, terwijl dit bij 3.9% van de patiënten gebeurde in de placebogroep. Dit gebeurde in de meeste gevallen vanwege gastro-intestinale bijwerkingen. Discontinuatie van de behandeling kwam in de meeste gevallen voor tijdens de snelle doseringsescalatiefase. Er werd daarom gesuggereerd dat deze events wellicht verminderd kunnen worden in vervolgstudies als een graduele doseringsescalatie zou worden toegepast.

Bron: persbericht Boehringer Ingelheim, 23 juni 2023

Deel deze pagina met collega's en vrienden: