Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Natriurese als marker voor gepersonaliseerde diuretische therapie bij acuut HF

29 aug. 2023

PUSH-AHF: Natriuresis guided therapy in acute heart failure

Gepresenteerd op het ESC-congres 2023 door: dr. Jozine ter Maaten - Groningen, Nederland

Introductie en methoden

De standaardbehandeling van acuut HF (AHF) met lisdiuretica is voor een groot aantal patiënten niet toereikend. Aangezien lisdiuretica de uitscheiding van natrium in de urine (natriurese) kunnen bevorderen, veronderstelden de onderzoekers dat natriurese een potentiële marker is om diuretische therapie te sturen en de behandeling van deze patiënten te verbeteren.

De PUSH-AHF-studie (Pragmatic Urinary Sodium-based treatment algoritHm in Acute Heart Failure) was een monocentrische, pragmatische open-label-RCT waarin 310 patiënten met AHF die intraveneuze (i.v.) lisdiuretica nodig hadden, werden gerandomiseerd naar natriurese-gestuurde diuretische therapie of standaardzorg. In de groep die natriurese-gestuurde therapie kreeg, werd de natriumwaarde in een urinemonster op vaste tijdstippen bepaald tot 36 uur na aanvang van de i.v.-lisdiureticumtherapie. In deze behandelgroep werd de decongestieve behandeling aangepast bij patiënten met onvoldoende respons op basis van een vooraf gespecificeerd behandelalgoritme (uitgescheiden natrium in de urine <70 mmol/L).

De 2 coprimaire uitkomstmaten waren: (1) 24-uursnatriurese en (2) een samengestelde uitkomst van de tijd tot totale sterfte of vastgelegde HF-heropname na 180 dagen. De statistische significantie werd vastgesteld op P<0,025.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze pragmatische studie toonde dat natriurese-gestuurde diuretische behandeling veilig was en de natriurese en diurese verbeterde bij patiënten met AHF vergeleken met standaardzorg, zonder de klinische uitkomsten na 180 dagen te beïnvloeden. De onderzoekers concluderen dat “natriurese-gestuurde diuretische therapie een eerste gepersonaliseerde benadering is voor de behandeling van patiënten met AHF”.

- Onze rapportage is gebaseerd op de informatie die tijdens het ESC-congres 2023 is verstrekt-

De resultaten van deze studie werden tegelijkertijd gepubliceerd in Nature Medicine.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: