Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Cardiale myosineremmer vermindert noodzaak voor septale reductietherapie bij patiënten met obstructieve HCM

Nieuws - 4 sep. 2023

VALOR-HCM 56 Week long-term extension study in oHCM

Gepresenteerd op het ESC-congres 2023 door: Prof. Milind Desai - Cleveland, OH, VS

Introductie en methoden

Er is een noodzaak voor medische alternatieven voor septale reductietherapie (SRT) bij patiënten met obstructieve hypertrofische cardiomyopathie (oHCM). In de fase 3-EXPLORER-HCM- en VALOR-HCM-studies verminderde de cardiale myosineremmer mavacamten de noodzaak voor SRT, en verbeterde het de LVOT-gradiënt, kwaliteit van leven en lichamelijk functioneren bij patiënten met symptomatische oHCM. De VALOR-HCM-studie was een placebogecontroleerde, gerandomiseerde studie met een placebo naar mavacamten cross-over vanaf week 16. In deze langetermijnextensiestudie van VALOR-HCM werden de werkzaamheid en veiligheid van mavacamten beoordeeld in week 56 in 2 patiëntengroepen, namelijk bij patiënten die aanvankelijk gerandomiseerd waren naar mavacamten in de studie (56 weken blootstelling aan mavacamten), en bij patiënten die aanvankelijk gerandomiseerd waren naar placebo en vervolgens wisselden naar mavacamten in week 16 (40 weken blootstelling aan mavacamten).

In VALOR-HCM werden volwassen symptomatische patiënten met oHCM geïncludeerd die maximale getolereerde medische therapieën gebruikten en een SRT-verwijzing hadden. Er zaten in totaal 56 patiënten (48,2% vrouw, 92,9% had NYHA-klasse III of hoger) in de oorspronkelijke mavacamtengroep en 52 patiënten (51,9% vrouw, 96,2% had NYHA-klasse III of hoger) in de placebo-naar-mavacamten-cross-overgroep. Vanaf week 16 kregen patiënten in de oorspronkelijke mavacamtengroep hun maximale dosisconcentratie (2,5, 5, 10 of 15 mg eenmaal daags), terwijl patiënten in de cross-overgroep begonnen met een mavacamten optitratieschema. Optitratie van mavacamten was gebaseerd op klinische- en ECG-metingen. SRT-evaluatie werd uitgevoerd op baseline, week 16, week 32 en week 56. Alle patiënten kwamen op baseline in aanmerking voor SRT.

De primaire samengestelde uitkomstmaat was de beslissing van de patiënt om verder te gaan met SRT, in aanmerking komen voor SRT volgens de AHA/ACC-richtlijnen van 2011, of SRT-status niet-evalueerbaar.

Belangrijkste resultaten

Werkzaamheid

Veiligheid

Conclusie

Op week 56 verlaagde mavacamten significant de incidentie van de primaire samengestelde SRT-uitkomstmaat bij patiënten met oHCM. Aanhoudende verbeteringen in LVOT-gradiënt, biomarkers en echo-indices werden gezien na behandeling met mavacamten. Voortdurende controle is echter vereist gezien de mogelijkheid op (asymptomatische) LV systolische disfunctie. “[Behandeling met mavacamten] biedt zeker een alternatief voor medisch refractaire patiënten met obstructieve HCM, wat bij veel patiënten de noodzaak van SRT kan wegnemen. We hebben echter nog steeds langetermijnstudies nodig naar de werkzaamheid en uitkomsten”, zegt Milind Desai.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het ESC-congres 2023 -

De resultaten van deze studie werd tegelijkertijd gepubliceerd in JAMA Cardiology

Deel deze pagina met collega's en vrienden: