Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Telegeneeskunde vermindert ziekenhuisheropname na ACS

Nieuws - 7 apr. 2024

Remote Acute Assessment Of Patients With High Cardiovascular Risk Post-acute Coronary Syndrome (TELE-ACS)

Gepresenteerd bij de ACC.24 Scientific Session door: Nasser Alshahrani - London, VK en Abha, Saudi-Arabië

Introductie en methoden

Van de patiënten die een ACS hebben doorgemaakt, overlijdt ~7% binnen 1 maand na ontslag uit het ziekenhuis en tot 25% moet opnieuw worden opgenomen. Bijna de helft van deze heropnamen heeft een niet-cardiale oorzaak. Mogelijk kunnen met een telemonitoringsysteem symptomatische patiënten na een ACS effectief worden beoordeeld om zo het aantal heropnamen in het ziekenhuis te verminderen.

De TELE-ACS-studie (Remote Acute Assessment of Patients with High Cardiovascular Risk Post-Acute Coronary Syndrome) was een RCT die werd uitgevoerd in een groot tertiair centrum in Londen, VK en waarin 337 patiënten met een ACS en ≥1 aanvullende HVZ-risicofactor die tijdens de ziekenhuisopname een PCI ondergingen, werden geïncludeerd. De deelnemers werden vóór ontslag gerandomiseerd naar een op telegeneeskunde gebaseerde aanpak (bestaande uit thuisbewaking met een ECG-band met 12 afleidingen, geautomatiseerde bloeddrukmeter en pulsoximeter, gekoppeld aan klinische beoordeling op afstand door een cardioloog) of standaardzorg gedurende 6 maanden. In de interventiearm werd een nieuw (intern gevalideerd) algoritme dat klinische besluitvorming ondersteunt, gebruikt om de cardioloog te helpen bij het nemen van beslissingen.

De primaire uitkomstmaat was de tijd tot de eerste ziekenhuisheropname, geëvalueerd na 6 maanden. Belangrijke secundaire uitkomstmaten waren de tijd tot de eerste ziekenhuisheropname na 9 maanden, de totale verblijfsduur in het ziekenhuis na 3, 6 en 9 maanden, MACE (MI, beroerte en totale sterfte), medische interventie, tijd tot een bezoek aan de Spoedeisende Hulp (SEH) en door de patiënt gerapporteerde uitkomstmaten ten aanzien van de kwaliteit van leven.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In de monocentrische TELE-ACS-studie was het gebruik van een telegeneeskunde-gebaseerde aanpak voor de behandeling van patiënten na een ACS geassocieerd met een vermindering van het aantal heropnamen in het ziekenhuis, SEH-bezoeken, ongeplande coronaire revascularisaties en patiëntgerapporteerde klachten vergeleken met standaardzorg. De heer Alshahrani wees erop dat 86% van de studiedeelnemers mannen waren en dat zij daarom mogelijk niet de algemene ACS-populatie vertegenwoordigen.

- Onze rapportage is gebaseerd op de informatie die tijdens de ACC.24 Scientific Session is verstrekt -

De bevindingen van deze studie werden tegelijkertijd gepubliceerd in J Am Coll Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: