Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Frailty en multimorbiditeit hebben geen invloed op gunstig effect van SGLT2-remmer bij CNS

Nieuws - 28 mei 2024

The impact of multimorbidity on the effects of empagliflozin in chronic kidney disease (CKD): exploratory analyses from the EMPA-KIDNEY trial

Gepresenteerd op het ERA-congres 2024: Kaitlin Mayne - Oxford, UK

Introductie en methoden

Patiënten met multimorbiditeit en/of frailty ervaren mogelijk meer bijwerkingen van medicijnen en hebben een lagere levensverwachting, wat kan leiden tot terughoudendheid bij het voorschrijven van behandeltherapieën aan deze patiëntenpopulatie. Patiënten met multimorbiditeit en/of frailty hebben echter een hoger absoluut risico op nadelige uitkomsten, wat erop kan duiden dat deze patiënten het meeste baat hebben van een behandeling. In EMPA-KIDNEY verminderde empagliflozine het risico op verslechtering van nierziekte of cardiovasculaire sterfte in vergelijking met placebo. Deze verkennende analyse van EMPA-KIDNEY onderzocht het effect van multimorbiditeit en/of frailty op de effecten van empagliflozine bij CNS.

EMPA-KIDNEY was een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie waarin 6609 patiënten met CNS die een risico hadden op verslechtering van nierfunctie met of zonder diabetes werden gerandomiseerd naar empagliflozine 10 mg eenmaal daags of placebo. Frailty werd beoordeeld door het risico op ziekenhuisopname tijdens de follow-up te voorspellen. Er werd een model gebruikt om voor elke deelnemer het individuele voorspelde risico op ziekenhuisopname te bepalen aan de hand van verschillende baseline kenmerken (waaronder NT-proBNP, eGFR, EQ-5D-vragenlijst en comorbiditeiten zoals diabetes, perifere neuropathie, HF, ischemische hartziekte en enkelzwelling). De patiëntenpopulatie werd vervolgens verdeeld in 4 groepen, afhankelijk van het voorspelde risico op ziekenhuisopname: ≤20% (n=1988), >20 tot ≤35% (n=2504), >35% tot ≤45% (n=968), en >45% (n=1149). Multimorbiditeit werd gedefinieerd als het aantal co-existente medische aandoeningen bij randomisatie, exclusief CNS.

De primaire uitkomstmaat was een samenstelling van cardiovasculaire sterfte of verslechtering van nierziekte (gedefinieerd als nierziekte in het eindstadium, een aanhoudende daling van de eGFR tot <10 ml/min/1,73m² of ≥ 40%, of sterfte door nierziekte).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In deze analyse van EMPA-KIDNEY verminderde behandeling met empagliflozine het relatieve risico op progressie van de nierziekte of cardiovasculaire sterfte bij patiënten met CNS, ongeacht frailty of multimorbiditeit. De absolute effecten waren echter groter bij patiënten met het hoogste risico op ziekenhuisopname. “We zijn van mening dat richtlijnen het gebruik van SGLT2-remmers bij CNS zouden moeten aanmoedigen, ongeacht frailty of multimorbiditeit, omdat deze patiënten mogelijk het meeste te winnen hebben”, aldus Kaitlin Mayne.

- Onze rapportage is gebaseerd op de informatie die tijdens het ERA-congres 2024 is verstrekt -

Deel deze pagina met collega's en vrienden: