Cardiovasculaire Geneeskunde.nl
WCN Congres 2024

WCN Congres 2024

Agenda - 28 nov. 2024 - Amsterdam

Het 37ste wetenschappelijke congres van de Werkgroep Cardiologische centra Nederland (WCN) op donderdag 28 en vrijdag 29 november 2024 wordt georganiseerd in Amsterdam.

De WCN is een vereniging die zich kenmerkt door sterke onderlinge cohesie. Dit verenigingsgevoel krijgt op het WCN-congres een podium. Het is het evenement waar research-teams uit het hele land elkaar ontmoeten en waar wetenschap en gezelligheid hand in hand gaan.

Voor wie?

Het WCN congres is bestemd voor cardiologen, internisten/vasculair geneeskundigen, jonge onderzoekers, arts-assistenten, verpleegkundig specialisten, physician assistants en uiteraard voor research professionals.

Inschrijving

WCN leden: Om het registratieproces te versnellen, is er gekozen voor een centrale inschrijving per WCN centrum. De derde vertegenwoordiger zal dit binnen ieder WCN centrum coördineren. U hoeft zich dus niet persoonlijk aan te melden voor het WCN congres. Uw derde vertegenwoordiger vindt u op de WCN website.

Agenda WCN congres 2024

Voertaal is Nederlands, agenda volgt.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

Sponsoring

Het WCN Congres wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgt.

WCN Onderzoeksprijs

Volgt.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met MEDCON International, tel: 023 5317357 of info@medconinternational.com. MEDCON International verzorgt namens de WCN de organisatie van het WCN congres.

Over de WCN

De WCN is een vereniging waarin ongeveer 60 niet-universitaire ziekenhuizen samenwerken op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. De WCN levert zowel nationaal als internationaal een belangrijke bijdrage aan klinisch onderzoek, gericht op het verbeteren van de behandeling en preventie van hart- & vaatziekten. De participerende ziekenhuizen hanteren daarbij hoge kwaliteitseisen, zowel ten aanzien van het soort onderzoek, alsmede de uitvoering ervan. Het WCN congres vervult een belangrijke taak in het handhaven van deze kwaliteit. Leden van de WCN, research professionals en ook overige geïnteresseerden, wordt daarom een programma geboden dat relevant is voor het initiëren en uitvoeren van gedegen wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast heeft het jaarlijkse WCN congres ook een vaste plaats verworven in de uitwisseling van ervaringen en ideeën tussen enerzijds WCN en innovatieve industrie, en anderzijds tussen WCN-leden onderling.

WCN & CGR

WCN congres en richtlijnen Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR). De gedragscode voor geneesmiddelenreclame maakt onderscheid in de wijze waarop beroepsbeoefenaren (artsen) en niet-beroepsbeoefenaren (zoals research professionals) mogen worden benaderd. Vanzelfsprekend conformeert de WCN zich aan deze richtlijnen, en beschouwt de farmaceutische bedrijven, die als sponsor optreden, geheel zelf verantwoordelijk voor het juist naleven van deze gedragsregels. Tijdens het congres zullen daartoe de nodige maatregelen genomen worden, zoals onderscheid in badges en congresboek. Tevens zullen de uitingen in de exhibitieruimte op zowel donderdag als vrijdag voor alle deelnemers bestemd zijn en zal er door de sponsoren dus geen productreclame gemaakt mogen worden. Wij vragen uw begrip en medewerking om de richtlijnen van de CGR na te leven, inclusief de meest recente wijzigingen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: