Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Het is tijd om de LDL-hypothese de LDL-theorie te gaan noemen

15 dec. 2014


3 minuten educatie • 1-12-2014, WCN 2014, John Kastelein

Drie fundamentele veranderingen in lipidenland

WCN 2014 Prof.dr. John Kastelein (Amsterdam) zag recentelijk drie fundamentele veranderingen in lipidenland: 1) de IMPROVE-IT liet zien dat statines niet het enige effectieve middel zijn om LDL te verlagen; 2) essentieel voor HDL is de efflux-capaciteit; 3) triglyceriden zijn een risicofactor waar de STRENGTH ons meer over gaat vertellen.

3 minuten educatie • 1-12-2014, WCN 2014, Prof. Chris Packard

Langlopende eindpunten-studies bevestigen verband LDL-verlaging en CV risico

WCN 2014 Prof. Chris Packard (Glasgow) was nauw betrokken bij de IMPROVE-IT en de follow up van de WOSCOPS. Beide langlopende ​studies, die het effect van LDL-verlaging op harde eindpunten onderzochten, bevestigen het sterke causale verband tussen LDL-verlaging en cardiovasculair risico en bieden opties voor nieuwe behandelingen.

3 minuten educatie • 18-11-2014, AHA, Chicago, 2014, Wouter Jukema

IMPROVE-IT: een lang traject met hick-ups en een feestje tot besluit

AHA 2014 Prof.dr. Wouter Jukema zat in de steering committee van de IMPROVE-IT en heeft alle hick-ups van het zeer langdurige traject van nabij meegemaakt. Hij noemt het een milestone studie en vat de resultaten samen.

3 minuten educatie • 19-11-2014, AHA, Chicago, 2014, Prof.dr. Erik Stroes

IMPROVE-IT: een hele vooruitgang

AHA 2014  Prof.dr. Erik Stroes beziet de resultaten van de IMPROVE-IT en concludeert dat deze een antwoord op veel vragen bieden. Een hele vooruitgang in lipidenland.  

3 minuten educatie • 20-11-2014, AHA, Chicago, 2014, Prof.dr. Frank Visseren

Een turning point in de geschiedenis van LDL als behandeltarget

AHA 2014   AHA 2014 Prof.dr. Frank Visseren zag op het congres veel evidence over de veiligheid en effectiviteit van ongekend lage LDL-niveaus, zoals (1) twintig jaar follow-up-data   WOSCOPS, (2) de veiligheid van PCSK9-remmers en (3) de data van de IMPROVE-IT. Hij noemt het congres een turning point in de geschiedenis van LDL als behandeltarget.

Nieuws • 19-11-2014

IMPROVE-IT on-treatment analyse bevestigt voordeel van toevoeging ezetimibe aan statine

AHA 2014 De on-treatment analyses tonen een nog wat groter klinische behandeleffect van ezetimibe-toevoeging aan statines, ten opzichte van de intention-to-treat analyse.

3 minuten educatie • 18-11-2014, AHA, Chicago, 2014, CSI Chicago en Frank Visseren

Het gaat er niet om welk pilletje je geeft, maar dat het LDL-cholesterol omlaag gaat

AHA 2014 CSI Chicago ondervraagt prof.dr. Frank Visseren (Utrecht). Na de IMPROVE-IT gaat het er niet meer om hoe je het LDL-cholesterol naar beneden krijgt, maar dàt je het naar beneden krijgt.

Nieuws • 17-11-2014 • AHA, Chicago, 2014

Verdere LDL-verlaging door toevoeging ezetimibe verlaagt CV risico meer dan statines alleen

AHA 2014 De IMPROVE-IT trial laat zien dat extra LDL-c verlaging met ezetimibe, in hoogrisico patiënten die al statines krijgen, het aantal toekomstige CV aandoeningen verlaagt.

3 minuten educatie • 17-11-2014, AHA, Chicago, 2014, Dr. Patrick O'Gara

IMPROVE-IT: reactie president ACC

AHA 2014 Dr. Patrick O'Gara gaat als president van de ACC dieper in op de IMPROVE-IT. Welke vragen zijn wel en welke niet beantwoord? 

3 minuten educatie • 17-11-2014, AHA, Chicago, 2014, CSI Chicago en dr. Lori Mosca

De klinische praktijk na IMPROVE-IT: 'even lower is even better'

AHA 2014 Dr. Lori Mosca, AHA-spokesperson voor de IMPROVE-IT, wordt door CSI Chicago ondervraagd over de gevolgen van deze studie voor de dagelijkse praktijk. Die zijn er volgens Mosca zeker; even lower is even better .

3 minuten educatie • 7-11-2014, Heemstede, 6 november 2014, Charlotte Koopal en Lotte Kaasenbrood

CSI Chicago

AHA 2014 Het team van CSI Chicago ( C ardiovascular S cene I nvestigation), bestaande uit Charlotte Koopal en Lotte Kaasenbrood, gaat naar het koude Chicago om verslag te doen van het congres van de American Heart Association (AHA). Lezers van onze nieuwsbrief ontvangen de bijdragen van CSI Chicago vier dagen achter elkaar  om 10:00 v an maandag 17 t/m donderdag 21 november. 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: