Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Heeft het bij MI-patiënten zin om aldosteron vroeg te remmen?

3' educatie - 30 aug. 2015 - ESC Londen - Dr. Jur ten Berg


 

Dr. Jur ten Berg, cardioloog, St.Antonius ziekenhuis, Nieuwegein
Opgenomen: ESC 2015, Londen, 30 augustus 2015

 

ESC Journaal Prof. Gilles Montalescot presenteerde de AEGEAN-studie, waarin 1600 AF-patiënten met een NOAC werden gerandomiseerd naar het al dan niet overhandigen van voorlichtingsmateriaal, zoals dat bij warfarine gebruikelijk is. Het resultaat is goed nieuws voor de klinische praktijk.

 

Het ESC Journaal 2015 is mede mogelijk gemaakt door een unrestricted educational grant van MSD.

 

Nieuws • 30-8-2015 • ESC - London 2015

Geen voordeel van vroege aldosteronblokkade na acuut myocardinfarct

ESC Journaal In de ALBATROSS studie hadden patiënten met acuut MI maar zonder hartfalen geen voordeel van initiatie van minenarolcorticoid receptor antagonisme, naast standaardtherapie.

De informatie en gegevens die verstrekt worden in dit programma zijn bijgewerkt en correct ten tijde van de ontwikkeling van het programma, maar zijn mogelijk onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: