Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Impressie | Interactieve alledaagse casuïstiek patiënten met recidief cardiovasculair risico: wat is de volgende stap na optimale therapie volgens richtlijnen

29 november 2019 - Dr. Maarten van Hessen, prof. dr. Erik Stroes, prof. dr. Wouter Jukema

In plaats van een Lagerhuisdebat verzamelden de cardiologen zich dit jaar op vrijdagochtend voor een interactieve sessie over alledaagse casuïstiek van patiënten met residueel CV risico. Het doel van de sessie was te verkennen welke behandelkeuzes de aanwezigen maken, na optimale therapie volgens de richtlijnen. Diverse casussen werden gepresenteerd, waarop iedereen door middel van gekleurde kaartjes kon aangeven welk type aanvullende behandeling volgens hem/haar gepast was.

Uiteenlopende redenen kunnen ten grondslag liggen aan keuzes voor of tegen bepaalde geneesmiddelen: juist veel of een gebrek aan ervaring ermee, zorgen over bijwerkingen, onduidelijkheid over waar het residueel risico door veroorzaakt wordt, of een (onbewuste) voorkeur voor een bepaalde behandelstrategie, waardoor andere niet (voldoende) worden overwogen. Het palet aan kaartjes dat in de lucht werd gehouden bij verschillende casussen illustreerde dat vervolgstappen in behandeling niet altijd evident zijn.

Opvallend was ook dat de discussie vaak terugviel op de basismedicatie. Er werd geconstateerd dat optimalisatie van de standaardbehandeling helaas nog niet altijd op orde was. Er werd ook erkend dat artsen vaak blinde vlekken hebben. Bij het doorspreken van andermans beleid rijst dan de vraag ‘waarom hebben ze dit niet gedaan?’

Voor een groot deel van de patiënten zal standaardtherapie voldoende zijn, maar de uitdaging ligt in het herkennen van met name die patiënten met een sterk verhoogd residueel CV risico. Vervolgens kunnen specifieke risicofactoren die bijdragen aan het persisterend hoge risico met aanvullende therapie worden behandeld. Dit kan betekenen: intensieve LDL-c verlaging met PCSK9-remming, glucoseregulatie en beperking van het aanverwante CV risico met nieuwe diabetesmiddelen, langdurig DAPT en/of combinatie van aspirine met lage dosis NOAC bij terugkerende trombotische events; en op termijn wellicht anti-inflammatoire therapie.

Bekijk de video

Deel deze pagina met collega's en vrienden: