Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Impressie | Long term intensive antithrombotic treatment: double antiplatelet

28 november 2019 - Prof. dr. Ron Peters

Prof. dr. Ron Peters was gevraagd verder in te gaan op behandeling met DAPT, maar hij wilde deze kans ook benutten om de noodzaak van het schatten van individueel risico en de grote rol die leefstijlinterventies kunnen spelen in risicoreductie te benadrukken.

Aan de hand van een aantal voorbeelden liet Peters zien dat in grote gerandomiseerde klinische trials vaak hoogrisicopatiënten en dus een geselecteerde populatie wordt onderzocht. In dit licht dienen risicoreducties kritisch bekeken te worden; ‘vaak zijn deze bescheiden in de dagelijkse praktijk (hoge numbers to treat (NNT)s)’, zei Peters. Veel individuele determinanten van CV risico zijn niet bekend en slechts een deel daarvan is meetbaar. Bovendien is het goed om stil te staan bij de nadelen van polyfarmacie en beperkingen aan therapietrouw en betaalbaarheid. Het individualiseren van therapie is dus uitermate belangrijk.

Volgens Peters dient meer aandacht besteed te worden aan het verbeteren van leefstijl bij CVD patiënten. Beslisbomen voor behandelkeuzes beginnen vaak met leefstijlinterventies, maar hier wordt meestal relatief kort of weinig aandacht aan besteed, terwijl juist hier een grote winst te behalen valt m.b.t. risicoreductie [26]. In patiënten met meerdere manifestaties van vasculaire ziekte is bij 18% het 10-jaars risico op recidiverende majeure vasculaire events<10%. Als echter alle beïnvloedbare risicofactoren op streefwaarde zijn zoals aanbevolen in de richtlijnen, heeft 47% van de patiënten een 10-jaars risico <10% [27].

Voor het schatten van individueel risico en behandeleffecten kan het gebruik van een calculator zoals U-Prevent nuttig zijn voor ondersteuning van behandelkeuzes. Het is echter ook ontzettend belangrijk om te letten op factoren die voor de arts wel zichtbaar zijn, maar voor de calculator niet (zoals vitaliteit, therapietrouw of streefwaarden voor LDL-c en bloeddruk gehaald zijn en de familiegeschiedenis).

Peters concludeerde dat maatwerk nodig is als gevolg van de grote individuele verschillen in residueel risico. Bij veel patiënten is de standaardmedicatie voldoende en dient nadrukkelijk aandacht besteed te worden aan leefgewoonten. Bij geselecteerde patiënten is er reden om meer te doen. Deze beslissing dient gedocumenteerd en periodiek geëvalueerd te worden.

Referenties

Toon referenties

Bekijk de video

Deel deze pagina met collega's en vrienden: