Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Eindelijk goed nieuws over behandeling van hartfalen?

12 dec. 2014


3 minuten educatie • 8-12-2014, Amersfoort, 20 november 2014, Dr. Dirk Lok

Intraveneus ijzer bij symptomatisch hartfalen

Dr. Dirk Lok (Deventer) bespreekt de resultaten van de CONFIRM-HF, waarbij intraveneus ijzer werd gegeven aan patiënten met symptomatisch hartfalen, en of hij deze resultaten nu in de praktijk zal toepassen.

Literatuur • 25-11-2014 • Lund et al., JAMA. 2014

Verbeteren bètablokkers overleving bij hartfalen met behouden ejectiefractie?

Net als in HFrEF, verminderde behandeling met bètablokkers sterfte door alle oorzaken in HFpEF, hoewel overleving vrij van opname voor HF na 1 jaar niet was verbeterd met bètablokkergebruik.

3 minuten educatie • 24-11-2014, Amersfoort, Peter van der Meer

Intraveneus ijzer bij hartfalen

In diverse studies, onder meer de CONFIRM-HF, is aangetoond dat intraveneus ijzer de kwaliteit van leven en de inspanningstolerantie van HF-patiënten kan verbeteren. Peter van der Meer (Groningen) gaat dieper in op de rol van ijzerdeficiëntie bij hartfalen.

Nieuws • 17-11-2014 • AHA, Chicago, 2014

ARNI lijkt ziekteverloop van HFrEF gunstig te beïnvloeden

AHA 2014 Nieuwe analyses van de PARADIGM-HF studie laten zien dat LCZ696 het risico op plotselinge dood, (spoed)opname, verergering van symptomen en noodzaak voor intensieve behandeling vermindert ten opzichte van ACE-remming.

Literatuur • 6-11-2014 • von Lueder T et al., Circ Heart Fail. Oct. 31 2014

Preklinische studie suggereert dat ARNI cardiale hermodellering en dysfunctie vermindert

Deze studie randomiseerde ratten post-MI naar een behandeling met de ARNI LCZ696 of placebo. LCZ696 reduceert cardiale hermodellering, dysfunctie, fibrose en hypertrofie.

10 minuten educatie • 6-10-2014 • Rudolf de Boer

ESC Barcelona 2014: Hoogtepunten Hartfalen

Prof.dr. Rudolf de Boer (Groningen) geeft een overzicht van het hartfalennieuws gepresenteerd op het ESC congres 2014 in Barcelona, met speciale aandacht voor de vroegtijdig gestopte PARADIGM-HF studie.

3 minuten educatie • 29-9-2014, Hartfalendag, Zeist, Adriaan Voors

Medicamenteuze therapie van HFpEF

Hartfalendag 2014  Voor HFpEF (hartfalen met behouden ejectiefractie) is er vooralsnog geen bewezen therapie. Prof. dr. Adriaan Voors (Groningen) bespreekt de stand van zaken.

3 minuten educatie • 2-9-2014, ESC - Barcelona, 2014, Rudolf de Boer

Hartfalennieuws op de ESC: quadripolaire leads en neurostimulatie nervus vagus

ESC Journaal Prof. Rudolf de Boer (UMC Groningen) doet verslag van twee hartfalenstudies: de MORE-CRT die bipolaire met quadripolaire leads bij CRT-patiënten vergeleek en de NECTAR-HF die onderzocht of neurostimulatie van de nervus vagus een gunstig effect had op de hartfunctie bij hartfalenpatiënten.

Nieuws • 1-9-2014 • ESC - Barcelona, 2014

Stimulatie van de n. vagus verbetert de hartfunctie en symptomen van hartfalen

ESC Journaal Een nieuwe autonome regulatietherapie werd links of rechts toegepast, werd goed verdragen en gaf na 6 maanden betere LVEF en LVESD en hartslag, en betere kwaliteit van leven.

3 minuten educatie • 31-8-2014, ESC - Barcelona, 2014, Arend Mosterd

Met nieuw medicament langer leven voor hartfalenpatiënten

ESC Journaal De PARADIGM maakt een langgekoesterde wens werkelijkheid, zegt dr. Arend Mosterd (Amersfoort): een langer leven, minder ziekenhuisopnames en meer kwaliteit van leven.

Nieuws • 30-8-2014 • ESC - Barcelona - 2014

Nieuw hartfalenmiddel verdubbelt sterftevoordeel van ACE-remmers

ESC Journaal PARADIGM-HF toont dat een nieuw hartfalenmiddel CV mortaliteit en ziekenhuisopname voor HF met 20% verbetert ten opzichte van enalapril, waarbij de kwaliteit van leven verbeterde.

10 minuten educatie • 26-6-2014 • Rudolf de Boer

Maandthema Hartfalen - juni 2014

CVGK.nl introduceert een maandelijkse serie waarin we met een 10’ educatie speciale aandacht geven aan een bepaald thema, gericht op een multidisciplinair publiek. Een specialist uit het veld geeft een bondig overzicht van de stand van zaken in zijn/haar specialisme, zodanig dat ook collegae uit aangrenzende disciplines worden bijgepraat over dit vakgebied.

3 minuten educatie • 23-6-2014, WG HF Voorjaar 2014, Gerard Linssen

Diuretische respons als parameter prognose AHF

Werkgroep HF Voorjaar 2014 Een post-hoc analyse van de PROTECT en RELAX hartfalenstudies laat zien dat diuretische respons een extra parameter kan zijn om de prognose van acuut hartfalen (AHF) te voorspellen. Dr. Gerard Linssen (ZGT Almelo) beschrijft het principe en het mogelijke mechanism. 

Literatuur • 11-6-2014 • Basuray A et al., Circulation. 2014

HF met herstelde ejectiefractie heeft betere, maar niet normale, prognose dan HF-PEF en HF-REF

HF-Recovered is een apart fenotype op het HF-continuum, aangezien deze populatie een ander biochemisch profiel en ernst van de symptomen heeft dan diegenen met HF-PEF en HF-REF.

Literatuur • 30-4-2014 • Nowbar et al., BMJ. 2014 Apr 28

Beenmerg-stamceltherapie voor hartziekte: te mooi om waar te zijn?

Kritische analyse van stamceltherapie-studies: studies met progressief minder onvolkomenheden lieten kleinere effecten van BMSC-therapie op de ejectiefractie zien. Bij studies met nul discrepanties, was de effectgrootte ook nul.

Literatuur • 12-3-2014 • Troughton RW et al. Eur Heart J. 2014

NP-geleide behandeling vermindert sterfte door alle oorzaken in patiënten jonger dan 75 met chronisch HF

B-type natriuretische peptide-geleide farmacotherapie verlaagt sterfte door alle oorzaken bij chronisch hartfalen in patiënten jonger dan 75, en vermindert ziekenhuisopname ongeacht leeftijd.

Literatuur • 12-3-2014 • Valente MA et al. Eur Heart J. 2014

Diuretische respons als maat om respons op behandeling bij acuut hartfalen te monitoren

Deze nieuwe maat weerspiegelt gewichtsafname geïndexeerd naar diureticumgebruik en is geassocieerd met slechter ziektebeeld, en voorspelt sterfte en ziekenhuis-heropname.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: