Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Incidentie van nieuwe diabetes verlaagd door SGLT2-remmer

Dapagliflozin and new-onset type 2 diabetes in patients with chronic kidney disease or heart failure: pooled analysis of the DAPA-CKD and DAPA-HF trials

Literatuur - Rossing P, Inzucchi SE, Vart P et al., - Lancet Diabetes Endocrinol. 2022;10(1):24-34. doi: 10.1016/S2213-8587(21)00295-3.

Introductie en methoden

Achtergrond

Er is behoeft aan effectieve en veilige behandelingen om diabetes en de complicaties te voorkomen. SGLT2-remmers werden in eerste instantie ontwikkeld als glucose-verlagende therapie voor patiënten met type 2 diabetes (T2DM). Trials hebben aangetoond dat deze middelen risico op nadelige CV events en nieruitkomsten in T2DM patiënten verlagen. Bovendien resulteerde behandeling met de SGLT2-remmer empagliflozine en dapagliflozine in gunstige cardiorenale effecten in patiënten met hartfalen of chronische nierschade (CNS) [1,2].

In deze vooraf gespecificeerde analyse van de_DAPA-CKD trial en de DAPA-HF trial, werd gepoolde individuele data op patiënt-niveaus gebruikt om de effecten van dapaglifozine te onderzoeken op nieuwe T2DM en de associatie met baseline-karakteristieken werd verkend.

Studieontwerp

Data van de DAPA-CKD en DAPA-HF trials werden gepoold. Deze analyse includeerde 4003 deelnemers die geen T2DM op baseline hadden (geen eerdere diagnose van T2DM of HbA1c ≥6.5%). Patiënten werden geclassificeerd als hebben van prediabetes ((HbA1c tussen 5.7%-6.4%) of normoglykemie (HbA1c <5.7%). Patiënten werden gerandomiseerd (1:1) naar dapagliflozine of placebo. Mediane follow-up was 21.2 maanden (IQR 16.0-25.4).

Belangrijkste uitkomst

Incidentie van een nieuwe diagnose van T2DM was een vooraf gespecificeerd verkennend eindpunt.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze vooraf gespecificeerde verkennende analyse van gepoolde data van de DAPA-CKD en DAPA-HF trials toonde dat in patiënten zonder T2DM op baseline, dapagliflozine de incidentie van nieuwe T2DM verlaagde.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Lancet Diabetes Endocrinol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: