Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Grootte van de associatie van ideale CV gezondheidsfactoren met lager diabetesrisico varieert naar glykemische status

Ideal cardiovascular health, glycaemic status and incident type 2 diabetes mellitus: the REasons for Geographic and Racial Differences in Stroke (REGARDS) study

Literatuur - Joseph JJ, Bennett A, Echouffo Tcheugui JB et al. - Diabetologia 2019; doi: 10.1007/s00125-018-4792-y

Introductie en methoden

Life’s Simple 7, bedacht door de American Heart Association, bestaat uit 7 gezondheidsfactoren of gedragingen die geassocieerd zijn met een lagere incidentie van CVD, sterfte door alle oorzaken en diabetes: totaal cholesterol <5.18 mmol/l, bloeddruk <120/<80 mmHg, nuchtere plasma glucose <5.6 mmol/l, gezonde dieetpatronen, niet (eerder) roken, fysieke activiteit van 150 min/week matige intensiteit of 75 min/week van hoge intensiteit en BMI <25 kg/m2 [1-5]. Het is niet duidelijk of de associatie van optimale CV gezondheid (CVH) met diabetesrisico ook geldt voor individuen met hogere niveaus van diabetesrisico (gestoorde nuchtere glucose [IGF]: 5.6-6.9 mmol/L) in vergelijking met diegenen met lager risico (normale nuchtere glucose [NFG]: <5.6 mmol/L) [5,6].

De REasons for Geographic and Racial Differences in Stroke (REGARDS) studie is een prospectief nationaal cohort van thuiswonende African-American en witte personen van ≥45 jaar [7]. Baseline karakteristieken werden verzameld van 2003-2007 met gebruik van gevalideerde vragenlijsten en metingen werden verzameld tijdens een in-huis onderzoek door getrainde medewerkers. Aantal optimale CVH factoren werd opgeteld van alle 6 factoren (7 factoren zonder nuchtere plasma glucose, omdat diabetes de uitkomst van interesse was) en gecategoriseerd als slecht (0–1 optimale factoren), intermediair (2–3 optimale factoren) en optimaal (4+ optimale factoren) CVH. De primaire uitkomst van incidente diabetes was bepaald in 7758 deelnemers. Mediane follow-up was 9.5 jaar (IQR: 8.6–9.9 jaar).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Er was een sterke omgekeerde associatie tussen CVH en incidentie van diabetes in diegenen met NFG en geen associatie voor diegenen met IFG. Het op maat aanbieden van behandeling dat de verschillen naar ras en glykemische status in acht neemt is nodig om de ontwikkeling naar diabetes te voorkomen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel op Diabetologia

Deel deze pagina met collega's en vrienden: