Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Anatomisch vs functioneel onderzoek van angina pectoris

3' educatie - 15 mrt. 2015 - ACC 2015, San Diego - Prof.dr. Freek Verheugt

 

Prof.dr. Freek Verheugt, cardioloog, Amsterdam
Opgenomen: ACC 2015, San Diego, 15 maart 2015
 

ACC 2015 Prof.dr. Freek Verheugt zag de PROMISE waarin patiënten met angina pectoris werden gerandomiseerd naar een onderzoek met in de ene arm CT angiografie en in de andere inspanningstesten. Er bleek geen groot verschil te zijn, hoewel de stralingsbelasting wat zwaarder was in de CT-groep.

Nieuws • 15-3-2015

Anatomische vs. functionele diagnostische test bij pijn op de borst geen effect op CV uitkomsten

ACC 2015 De PROMISE studie vergeleek anatomische test middels coronaire CT angiografie met functionele test in populatie met matig risico. Na anatomische test werden minder invasieve catheterisaties verricht waarbij geen obstructieve CAD werd gezien.

Nieuws • 15-3-2015

Geen kostenvoordeel van keuze tussen anatomische of functionele diagnostiek bij pijn op de borst

ACC 2015 In de PROMISE economische substudie werd een trend tot hogere kosten in de eerste 90 dagen na na anatomische CTA gezien, terwijl daarna, tot na 3 jaar, geen verschil in de kosten van de teststrategieën werd gezien. 

Het ACC Journaal wordt mogelijk gemaakt door MSD

De informatie en gegevens die verstrekt worden in dit programma zijn bijgewerkt en correct ten tijde van de ontwikkeling van het programma, maar zijn mogelijk onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: