Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

LDL-receptorexpressie correleert met verlaging LDL-c in patiënten met homozygote FH behandeld met PCSK9 remmer

Homozygous Familial Hypercholesterolemia Patients With Identical Mutations Variably Express the LDLR (Low-Density Lipoprotein Receptor) Implications for the Efficacy of Evolocumab

Literatuur - Thedrez A, Blom DJ, Ramin-Mangata S, et al. - Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2017;published online ahead of print

Achtergrond

Statines en ezetimibe verlagen het LDL-c-niveau met ~25% bij homozygote familiale hypercholesterolemie (HoFH) patiënten, wat leidt tot uitstel van CV events en levensverlenging, hoewel therapeutische einddoelen niet kunnen worden bereikt met deze lipideverlagende therapieën in deze aandoening [1,2]. De PCSK9-remmer evolocumab levert een extra 20-30% reductie van LDL-c bij HoFH patiënten op, tenzij ze de LDL-receptor (LDLR) totaal missen [3,4]. De respons op evolocumab is uiterst variabel, zelfs bij homozygote dragers van identieke LDLR genetische defecten [5].

In deze studie werden niveaus van LDLR-expressie van HoFH patiënten gemeten op het lymfocytenoppervlak door middel van mean fluorescence intensity (MFI) met behulp van flowcytometrie, en werden de effecten van statines, recombinant PCSK9 en een monoklonaal antilichaam gericht tegen PCSK9 op LDLR-expressie onderzocht. Voor dit doel werden lymfocyten geïsoleerd uit 1 normolipemische controledonor, 1 ligand-defect apoB (LDB) HoFH patiënt, 5 HeFH patiënten en 21 HoFH patiënten met LDLR genetische defecten geïncubeerd met toenemende concentraties van mevastatine, recombinant PCSK9 (rPCSK9) en de PCSK9-remmer mAb1/31H4 (mAb1).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

//Ex vivo// LDLR expressie is omgekeerd geassocieerd met het plasmaniveau van LDL-c en apoB in HoFH patiënten. Overgebleven LDLR expressie lijkt de individuele respons op evolocumab in deze patiënten aan te drijven.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Arterioscler Thromb Vasc Biol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: