Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Samenvatting | Optimale antistolling in de dagelijkse praktijk – casuïstiek

4 oktober 2017 - Dr. Jur ten Berg

Aan de hand van een casus besprak Ten Berg een meta-analyse over de risico-voordeel-balans van aspirine in primaire preventie (voorkomen van trombotische events vs. veroorzaken van bloedingen).2 In de afweging om aspirine voor te schrijven kan de familiegeschiedenis geïncludeerd worden. Ook is het belangrijk af te wegen of een bloeding even erg zou zijn als een myocardinfarct. Het advies van een position paper van de ESC Working Group on Thrombosis3 is om aspirine te geven als het basisrisico op grote CV events > 2%/jaar is, mits de patiënt geen bloedingsrisico heeft.

Tijdens de bespreking van een tweede casus bleek dat er weinig studies over HF en sinusritme zijn. De ESC Working Group on Thrombosis laat zien dat er meestal geen reden is om warfarine en aspirine te geven in deze situatie.4

Naar aanleiding van een derde casus werd de behandeling bij HF en stabiel coronairlijden besproken. ESC richtlijnen4 en een andere position paper5 adviseren om alleen orale antistollingsmedicatie te geven en geen aspirine, omdat dit resulteert in meer bloedingen.

Aan de hand van een laatste casus werden 1e vs. 2e generatie stents vergeleken. Bij 1e generatie stents treedt vaak op een later moment trombose op6. Huidige stents zijn veiliger: kunnen we daarom korter behandelen met antistollingsmedicatie? Een extensie van de ARCTIC-Interruption trial laat zien dat korter behandelen veilig is, maar dit betrof een kleine studiepopulatie met patiënten met stabiel coronairlijden.7 Een studie met 9000 patiënten met ACS behandeld gedurende 12 maanden met duale antiplaatjestherapie (DAPT) (een thienopyridine en aspirine) en daarna met DAPT of placebo en aspirine, liet zien dat langer behandelen met DAPT wel degelijk eventreductie geeft; stent trombose, maar ook spontane trombose werden voorkomen.8 Er waren wel meer bloedingen in de groep die langer behandeld werd met DAPT, maar er was geen verschil in ernstige bloedingen. Ook de PEGASUS trial liet een langduriger voordeel zien van DAPT (ticagrelor en aspirine) in vergelijking met placebo en aspirine in een hoog-risico patiëntenpopulatie.9

Referenties

Toon referenties

Deel deze pagina met collega's en vrienden: