Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Vergelijking van GLP-1 receptoragonisten toont variatie in mate van reductie van HbA1c en gewicht

Nieuws - 25 juni 2018

De resultaten van de fase 3a trials PIONEER 4 en PIONEER 7 laten statistisch significant en superieure verminderingen in HbA1c en gewicht zien met semaglutide in vergelijking met respectievelijk liraglutide en sitagliptine in patiënten met type 2 diabetes (T2DM).

De PIONEER 4 was een 52-weken, gerandomiseerde, dubbelblinde, dubbel-dummy, actief en placebo-gecontroleerde, parallel-groep, multicenter, multinationale trial met drie armen, die de effectiviteit en veiligheid van 4 mg semaglutide evalueerde in vergelijking met 1.8 mg liraglutide en placebo in 711 T2DM patiënten onvoldoende gereguleerd door metformine en met of zonder een SGLT2-remmer. Na week 26 en 52, hadden T2DM patiënten met semaglutide een significante vermindering van HbA1c van 1.3% en 1.2% in vergelijking met 1.1.% en 0.9% met liraglutide en placebo liet een vermindering van 0.1% en een toename van 0.2% zien. Significante verminderingen in lichaamsgewicht vanaf baseline werden gezien van 4.7 en 5.0 kg na 26 en 52 weken met semaglutide, in vergelijking met 3.2 en 3.1 kg met liraglutide en 0.7 en 1.2 kg met placebo.

Semaglutide werd goed verdragen en de meest voorkomende bijwerking was milde tot matige misselijkheid (20% van de patiënten behandeld met semaglutide, 18% van de patiënten met liraglutide en 4% van de patiënten met placebo), die verdween in de loop van de tijd.

De PIONEER 7 was een 52-weken lange, gerandomiseerde, open-label, actief-gecontroleerde, parallel-groep, multicenter, multinationale trial met twee armen, die de effectiviteit en veiligheid van semaglutide evalueerde met een flexibele dosis aanpassing (3, 7 of 14 mg) gebaseerd op klinische evaluatie in vergelijking met 100 mg sitagliptine in 504 T2DM patiënten, onvoldoende gereguleerd met 1-2 antidiabetische geneesmiddelen. Een significante vermindering in HbA1c van 1.4% met semaglutide in vergelijking met 0.7% met sitagliptine werd waargenomen na 52 weken. Het doel van HbA1c beneden 7% na 52 weken werd behaald door 63% van de patiënten behandeld met semaglutide in vergelijking met 28% van de patiënten met sitagliptine, een statistisch significant verschil. Veranderingen in lichaamsgewicht waren ook significant groter na 52 weken met semaglutide (2.9 kg) in vergelijking met sitagliptine (0.8 kg).

Semaglutide werd goed verdragen en de meest voorkomende bijwerking was milde tot matige misselijkheid (21% van de patiënten behandeld met semaglutide, 2% van de patiënten behandeld met sitagliptine), die in de loop van de tijd verdween.

Het PIONEER fase 3a klinisch ontwikkelingsprogramma voor orale semaglutide is een wereldwijd ontwikkelprogramma met inclusie van 8845 mensen met T2DM over 10 klinische trials, waarvan verwacht wordt dat ze allemaal afgerond worden in 2018.

Bron: persbericht Novo Nordisk, 20 juni 2018

Deel deze pagina met collega's en vrienden: